Myötäilyä kumppanin ahdistuksen kuplassa

Omaisen tarina

Tutustuessani kumppaniini suhteen alkuaika oli luonnollisesti oikein miellyttävää ja jännittävää, niin kuin aina kohdatessa jonkun uuden merkitykselliseltä vaikuttavan ihmisen. Seurustelun alkuvaiheessa koin aidosti ja vilpittömästi, että olin löytänyt Maijussa yhteisiä arvoja ja syvällisiä ajatuksia jakavan sielunkumppanin.

Oppiessani tuntemaan Maijun paremmin aloin epäillä, että kumppanini kärsii jonkinasteisesta ahdistuneisuushäiriöstä, mihin liittyy lähes neuroottisen pakonomainen tarve kontrolloida ja hallita ympäristöä, ympärillä tapahtuvia asioita ja jopa muita aikuisia ihmisiä. Ensimmäisten kolmen-neljän kuukauden seurustelun jälkeen huomioin, että Maiju saattoi reagoida hyvin voimakkaasti pieniinkin asioihin ja arjessa tapahtuviin suunnitelmien yllättäviin muutoksiin. Hallinnan menettäminen, yllättävät käänteet tai muuttuneet suunnitelmat voivat aiheuttaa Maijulle kohtuuttoman suuren ja erittäin kiihtyneen ahdistusreaktion.

Muovipurkki väärässä roskienkeräysastiassa tai illan suunnitelmien muutos luonnonolosuhteiden takia ovat esimerkkejä, missä Maijun ympäristön hallinnan tarve voi romahtaa. Seurauksena voi olla puolen tunnin kiihtymystila, jolloin hänen kasvoilleen nousee punainen väri, ilme muuttuu ärtyisän hätääntyneeksi ja katse muuttuu lasittuneen etäiseksi. Ikään kuin hän menisi toiseen tietoisuuden tilaan ja etääntyisi vallitsevasta hetkestä. Maiju on kärsinyt aiemmin myös vaikeahkosta masennuksesta, mistä hän on omien sanojensa mukaan kuitenkin parantunut.

Parisuhteen edetessä Maijun mielenterveyden ongelmat ovat vallanneet yhä enemmän tilaa ja aikaa yhteisessä arjessa. Suhde on muuttunut kuormittavaksi myös minulle. Ajoittain koen, että joudun kävelemään varpaisillani tunnustellen jokaista askeltani, jotten laukaisisi mitään Maijun ahdistusreaktiota aktivoivaa asiaa.

Yhteinen arki on muuttunut myötäileväksi. Olen käynyt usein läpi syvää turhautuneisuuden tunnetta sekä riittämättömyyden ja pettymyksen tunnetta. Ongelmat, joita joudun kohtaamaan päivittäin, eivät rakenna juurikaan realistista toivoa onnellisesta tulevaisuudesta tai yhteiselämästä kumppanin kanssa.

Ymmärrän nyt vajaan kolmen vuoden seurustelun jälkeen, että Maijulla on mahdollisesti useita erilaisia päällekkäisiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Olen saanut FinFamista tietoa siitä, että mielenterveyden häiriöiden kaksoisdiagnoosit ovat varsin yleisiä.

Olen ollut FinFami Pirkanmaa ry:n toiminnassa mukana muutaman vuoden ajan vapaaehtoisena ja mielenterveysomaisten vertaistukiryhmien jäsenenä. Yhdistyksen koulutusten, keskustelevien ja vuorovaikutteisten teemailtojen sekä erityisesti vertaisryhmien kautta olen saanut paljon sekä tietoa että henkilökohtaista tukea omaan elämääni.

Vertaisryhmien kautta olen saanut tietoa ja ymmärryksen siitä, että omassa elämässäni kohtaamani kumppanin mielenterveyden ongelmat eivät ole millään tavoin ainutlaatuisen harvinaisia, vaan monet ihmiset kamppailevat samanlaisten asioiden parissa arjessa ja kokevat asioita hyvin samalla tavoin kuin minä. Tämä tieto samantyyppisistä kokemuksista ja omista tuntemuksista on tuonut minulle tietynlaista huojentuneisuutta ja armollisuutta omien ajatusteni suhteen. Olen myös ymmärtänyt, että kumppanin vaihtelevan aaltoileva käyttäytyminen ja vuorovaikutukseen liittyvät toistuvat ongelmat parisuhteessa eivät välttämättä johdukaan omasta toiminnastani.

 

Petteri, 40
(nimet muutettu)

Omaisten tarinat

Lisää tarinoita löydät Omaisten tarinat -sivulta.

Pin It on Pinterest