Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijana tuet vertaisia

Kokemusasiantuntija on henkilö, joka jakaa kokemustietoa toivon ja selviytymisen näkökulmasta käsin. Kokemusasiantuntijana toimiminen tarjoaakin
omaisille osallisuuden, auttamisen sekä vaikuttamisen kokemuksia. 

Tule kokemusasiantuntijaksi – me tarvitsemme sinua!

Kokemusasiantuntijana

  • voit osallistua yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja arviointiin
  • voit antaa vertaistukea sekä yhdistyksen että psykiatrian poliklinikkojen omaisneuvonnassa.
  • voit vaikuttaa tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamiseen jakamalla kokemusasiantuntijana tarinaasi ja kokemuksiasi oppitunneilla.
  • voit osallistua erilaisiin kaupungin ja sairaanhoitopiirin mielenterveys -ja päihdepalveluiden työryhmiin, joissa pääset mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa.
  • sinulle avautuu mahdollisuus vaikuttaa mielenterveysasioihin ja omaisten hyvinvointiin, jakamalla tarinaasi eri medioissa.
  • sinua tarvitaan myös kurssitoiminnassa ja yleisöluennoilla kertomassa omaa tarinaasi.

Lisätietoja

Lea Härö

Koordinaattori
p. 0400 871 481
lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

Niina Ojala

Järjestösihteeri, koordinaattori
p. 040 582 5343
niina.ojala@finfamipirkanmaa.fi

Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi -koulutus

Kokemusasiantuntijakoulutukseen voi hakeutua, kun läheisen sairastumisesta on kulunut jo jonkin aikaa ja omainen on pystynyt jäsentämään omia kokemuksiaan riittävällä tavalla. Kokemusasiantuntijakoulutus koostuu neljästä osasta, joilla kaikilla on oma tehtävänsä.

Tarinaryhmässä tarkastellaan mielenterveysomaisen omia kokemuksia mm. terapeuttisen kirjoittamisen ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. 

Katso tarinaryhmän ajankohtaiset tiedot täältä.

Koulutuksessa tutustutaan kokemusasiantuntijan tehtäviin ja toimeksiantajiin, hiotaan tarinaryhmässä muodostunutta tarinaa sopivaksi erilaisiin tilanteisiin sekä esiintymisiin ja kohennetaan omia esiintymisvalmiuksia.

Koulutuksessa tutustutaan yhdistyksen toimintaan sekä vapaaehtoistoimijan polkuun ja mahdollisuuksiin toimia yhdistyksessä. Erilaisten toiminnallisten harjoitusten kautta kasvatetaan itsetuntemusta ja pohditaan oman motivaation lähtökohtia.

Katso lisää tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja ajankohtaiset tiedot vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta täältä.

Prospect-ryhmässä tavoitellaan omaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tunteen lisääntymistä. 

Lue lisää Prospect-ryhmästä täältä.

koulutukset

Mielenterveyden ensiapu® 1 – Mielenterveys elämäntaitona -koulutus

torstaina 5.3. klo 16.30-19.45
lauantaina 14.3. klo 10-16
torstaina 19.3. klo 16.30-19.45
Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat vaalia
ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä.

Koulutuksessa osallistuja
• saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista
tekijöistä.
• rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten
mielenterveydestä
• saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä
Koulutuksessa on viisi osiota
1. Mitä hyvä mielenterveys on?
2. Tunnetaidot
3. Elämän monet kriisit
4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
5. Elämänhallinta
koulutukset ja luennot 46
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautumiset 17.2. klo 16 mennessä:
www.finfamipirkanmaa.fi/koulutukset-ja-luennot/
Paikka: Hämeenkatu 25 A, Tampere (3. kerros)
Lisätiedot: lea.haro@finfamipirkanmaa.fi / 0400 871 481

vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus

Lauantai-sunnuntai 18.-19.4. klo 9-15

Sinulle, joka olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta
tai haluat päästä vaikuttamaan mielenterveys- tai
päihdeomaisten hyvinvointiin ja kuulluksi tulemiseen.

Koulutuksessa tutustutaan yhdistyksen toimintaan ja arvoihin
sekä vapaaehtoistoimijan polkuun ja erilaisiin mahdollisuuksiin
toimia ja vaikuttaa yhdistyksessä. Erilaisten toiminnallisten harjoitusten kautta kasvatetaan itsetuntemusta ja pohditaan oman
motivaation lähtökohtia.

Ilmoittautumiset 23.1. klo 15 mennessä:

Paikka: Hämeenkatu 25 A, Tampere
Lisätiedot: lea.haro@finfamipirkanmaa.fi / 0400 871 481

Prospect

PROSPECT–ryhmä on suunnattu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. PROSPECT on teemallinen vertaistukiryhmä, jonka ohjaajina toimivat koulutetut vertaiset.

Pin It on Pinterest