Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijana tuet vertaisia

Kokemusasiantuntija on henkilö, joka jakaa kokemustietoa toivon ja selviytymisen näkökulmasta käsin. Kokemusasiantuntijana toimiminen tarjoaakin
omaisille osallisuuden, auttamisen sekä vaikuttamisen kokemuksia. 

Tule kokemusasiantuntijaksi – me tarvitsemme sinua!

Kokemusasiantuntijana

  • voit osallistua yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja arviointiin
  • voit antaa vertaistukea sekä yhdistyksen että psykiatrian poliklinikkojen omaisneuvonnassa.
  • voit vaikuttaa tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamiseen jakamalla kokemusasiantuntijana tarinaasi ja kokemuksiasi oppitunneilla.
  • voit osallistua erilaisiin kaupungin ja sairaanhoitopiirin mielenterveys -ja päihdepalveluiden työryhmiin, joissa pääset mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa.
  • sinulle avautuu mahdollisuus vaikuttaa mielenterveysasioihin ja omaisten hyvinvointiin, jakamalla tarinaasi eri medioissa.
  • sinua tarvitaan myös kurssitoiminnassa ja yleisöluennoilla kertomassa omaa tarinaasi.

Lisätietoja

Lea Härö

Koordinaattori
p. 0400 871 481
lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

Niina Ojala

Järjestösihteeri, koordinaattori
p. 040 582 5343
niina.ojala@finfamipirkanmaa.fi

Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi -koulutus

Kokemusasiantuntijakoulutukseen voi hakeutua, kun läheisen sairastumisesta on kulunut jo jonkin aikaa ja omainen on pystynyt jäsentämään omia kokemuksiaan riittävällä tavalla. Kokemusasiantuntijakoulutus koostuu neljästä osasta, joilla kaikilla on oma tehtävänsä.

Tarinaryhmässä tarkastellaan mielenterveysomaisen omia kokemuksia mm. terapeuttisen kirjoittamisen ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. 

Katso tarinaryhmän ajankohtaiset tiedot täältä.

Koulutuksessa tutustutaan kokemusasiantuntijan tehtäviin ja toimeksiantajiin, hiotaan tarinaryhmässä muodostunutta tarinaa sopivaksi erilaisiin tilanteisiin sekä esiintymisiin ja kohennetaan omia esiintymisvalmiuksia.

Koulutuksessa tutustutaan yhdistyksen toimintaan sekä vapaaehtoistoimijan polkuun ja mahdollisuuksiin toimia yhdistyksessä. Erilaisten toiminnallisten harjoitusten kautta kasvatetaan itsetuntemusta ja pohditaan oman motivaation lähtökohtia.

Katso lisää tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja ajankohtaiset tiedot vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta täältä.

Prospect-ryhmässä tavoitellaan omaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tunteen lisääntymistä. 

Lue lisää Prospect-ryhmästä täältä.

koulutukset

 

Tarinaryhmä, kangasala

Huom! Infotilaisuus järjestetään 24.10. Kangasalan pääkirjastossa. Ryhmään voi hakea tilaisuuden jälkeen.

Tarinaryhmässä käydään läpi omia kokemuksia mielenterveys- tai päihdeongelmaisen läheisenä erilaisten toiminnallisten harjoitusten ja ryhmän antaman vertaistuen avulla.

 

Kokemusasiantuntijakoulutus

Huom! Infotilaisuus järjestetään 2.9. Pirkanmaan FinFamin tiloissa. Ryhmään voi hakea tilaisuuden jälkeen.

Kokemusasiantuntijakoulutuksessa tutustutaan kokemusasiantuntijan tehtäviin, luodaan oma tarina ja hiotaan sitä esiintymistilanteisiin sopivaksi ja harjoitellaan esiintymistaitoja.

Prospect

PROSPECT–ryhmä on suunnattu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. PROSPECT on teemallinen vertaistukiryhmä, jonka ohjaajina toimivat koulutetut vertaiset.

 

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus

Vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa tutustutaan yhdistyksen toimintaan, vapaaehtoistoimijan polkuun sekä vapaaehtoisen mahdollisuuksiin toimia yhdistyksessä.

 

Pin It on Pinterest