Raportit

Omaisten ja kuntoutujien hyvinvointi ja kokemukset sopeutumisvalmennuksesta (08/2019)

Pirkanmaan FinFami toteutetti vuosina 2016-2019 järjestämiensä sopeutumisvalmennuskurssien evaluaatiotutkimuksen, josta saatiin tuoretta tietoa omaisten tilanteesta ja hyvinvoinnista.

Omaisten masennusriski osoittautui suureksi. 63 %:lla kursseille hakeutuneista omaisista (N=94) oli kohonnut riski masennukseen.

Kurssien jälkeen omaisten hyvinvointi oli parempi etenkin kolmen kuukauden kuluttua tehdyssä mittauksessa. Parhaimpina anteina omaiset kokivat lisääntyneen elämänilon ja irtioton arjesta, tilaisuuden tulla kuulluksi ja ymmärretyksi sekä yhteenkuuluvaisuuden tunteen muiden kurssilaisten kanssa.

TUTUSTU raporttiin tästä (PDF): Raportti_Omaisten-ja-kuntoutujien-hyvinvointi-ja-kokemukset-sopeutumisvalmennuksesta_08_2019.pdf

 

Omaistyön hyvät käytännöt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Ankkuri aallokossa -projektin (2016-2019) loppuraportti

Julkaisu on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n Ankkuri aallokossa -projektin (2016 – 2019) loppuraportti. Lähtökohtana projektille oli, että psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tarvitaan selkeät omaistyön käytännöt, joilla tuetaan omaisten ja läheisten hyvinvointia sekä jaksamista. Aloite yhteistyöprojektille lähti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Pitkäniemen sairaalasta, joka Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa toimivat projektin keskeisimpinä yhteistyökumppaneina.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omia tai työyksikkönsä omaistyötä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Julkaisussa kerrotaan hyvien omaistyön käytäntöjen kehittämisestä, toteutuksesta sekä juurruttamisesta julkisiin palveluihin. Hyvät omaistyön käytännöt pitävät sisällään sekä omaisille suunnattuja suoria tukitoimia että ammattilaisten omaistyön osaamisen kehittämistä. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen oli yksi projektin keskeisimmistä menetelmistä. Julkaisun lopuksi esitellään THL:n tekemän ulkoisen arvioinnin tulokset.

Ankkuri aallokossa -projektin (2016-2019) loppuraportti on THL:n julkaisema. Sen pääsee lukemaan täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-436-3

 

Pin It on Pinterest