Aluetyötä Pirkanmaalla

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. Teemme yhteistyötä ammattilaisten kanssa Pirkanmaan kunnissa, jotta sairastuneiden läheiset saavat tarvitsemaansa tukea asuinpaikastaan riippumatta. Alueellisen omaistoiminnan kehittämisen tavoitteena on jalkauttaa perheiden tukitoimintaa pirkanmaalaisiin kuntiin mahdollisimman lähelle kuntalaisia.

Järjestämme omaistyön koulutusta, tiedotusta, ryhmiä ja tapahtumia paikkakunnalle. Tiedon jakaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kesken synnyttää uusia ideoita sekä mahdollistaa mielenterveysomaisille monipuolisen tuen joka puolelle Pirkanmaata.

Osallistujina omaistoiminnan kehittämisessä paikkakunnalla voivat olla julkiset palvelut (sosiaali- ja terveystoimi, kasvatus- ja opetuspalvelut, nuorisotoimi, työllisyyspalvelut, ikääntyvien palvelut jne.), erikoissairaanhoito, seurakunta, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja henkilöt, joiden läheisellä on mielenterveys- ja / tai päihdeongelmia. Kehittämisessä voidaan hyödyntää eri tahojen asiantuntemus.

Omaistoiminnan neuvottelukunnat

Omaistoiminnan neuvottelukuntien tavoitteena on omaistoiminnan juurtuminen kiinteäksi osaksi palveluita kunnassa ja tietoisuuden lisääntyminen perheiden tukemisen merkityksestä mielenterveystyössä. Neuvottelukunnissa toteutettavan yhteistyön kautta mahdollistetaan mielenterveysomaisten tukitoimet laajasti koko Pirkanmaalla. Neuvottelukuntien jäseniä ovat omaiset, alueen ammattilaiset julkiselta, kolmannelta ja yksityiseltä sektorilta, mielenterveys- ja päihdetyön vapaaehtoistoimijat sekä FinFamin kunta- ja verkostoyhteistyön vastaava koordinaattori.

Pirkanmaalla toimii neljä omaistoiminnan neuvottelukuntaa:

  • Sastamalan seutu: Sastamala ja Punkalaidun (toiminut vuodesta 2004)
  • Kaakkois-Pirkanmaan seutu: Kangasala ja Pälkäne (toiminut vuodesta 2004)
  • Luoteis-Pirkanmaan seutukunta: Ikaalinen, Parkano, Kihniö (toiminut vuodesta 2010)
  • Ylä-Pirkanmaan seutukunta: Ruovesi, Virrat, Mänttä-Vilppula, Juupajoki (toiminut vuodesta 2014)

Lisätietoja

Teija Eskola

Kehittämispäällikkö
(hyvinvointialue-, kunta- ja verkostoyhteistyö)
p. 050 313 3894
teija.eskola
@finfamipirkanmaa.fi

Pin It on Pinterest