Aluetyötä Pirkanmaalla

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. Teemme yhteistyötä ammattilaisten kanssa Pirkanmaalla, jotta mielenterveyden häiriöistä, päihteiden käytöstä tai riippuvuuksista haittoja kokevien läheiset saavat tarvitsemaansa tukea asuinpaikastaan riippumatta. Alueellisen omaistoiminnan kehittämisen tavoitteena on jalkauttaa perheiden tukitoimintaa pirkanmaalaisiin kuntiin mahdollisimman lähelle kuntalaisia. Omaistyön tukimuotojamme ovat muun muassa monikanavainen omais- ja vertaisneuvonta, ryhmätoiminnot, koulutukset, tapahtumat ja virkistys.

Järjestämme ammattilaisille omaistyön koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia sekä tarjoamme monipuolisia materiaaleja käyttöön omaisten tukemiseksi. Kauttamme voi myös tilata omaiskokemusasiantuntijan työpariksi, kokemuspuheenvuoroon, tilaisuuteen ja kehittämiseen. Osallistujina omaistoiminnan kehittämisessä ja järjestämisessä voivat olla julkiset palvelut (hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntien kasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut sekä muut hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät palvelut, työllisyyspalvelut, jne.), seurakunta, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja henkilöt, joiden läheisellä on mielenterveys- ja / tai päihdeongelmia.

Omaisia tukevan toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa voidaan hyödyntää eri tahojen asiantuntemus. Tiedon jakaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kesken synnyttää uusia ideoita paikalliset ja asiakasryhmäkohtaiset tarpeet huomioiden sekä mahdollistaa mielenterveysomaisille monipuolisen tuen joka puolelle Pirkanmaata.

Keskustellaan yhteistyöstä ja uusista mahdollisuuksista

Yhteydenotot: kehittämispäällikkö Teija Eskola / teija.eskola@finfamipirkanmaa.fi / 050 313 3894.

Lisätietoja

Teija Eskola

Kehittämispäällikkö
(hyvinvointialue-, kunta- ja verkostoyhteistyö)
p. 050 313 3894
teija.eskola
@finfamipirkanmaa.fi

Tiina Vartiainen

Aluekoordinaattori
(Pirkanmaan alue)
p. 050 448 8134
tiina.vartiainen@
finfamipirkanmaa.fi

Pin It on Pinterest