FinFami Pirkanmaan Varjoista Valoon -hanke kehittää yhteistyössä Tampereen SOTE-asemien kanssa omaisten ja läheisten huomioimista perusterveydenhuollossa. Hanke teetätti terveysasemien työntekijöille kyselyn, jossa haluttiin selvittää tulevatko mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden läheiset tunnistetuiksi ja huomioiduiksi, mitä toimivia käytänteitä heillä jo on, mitä työntekijät toivovat lisää ja miten he yleensä ottaen kokevat mielenterveys- ja päihdeasiat. Kyselyn vastauksista on kirjoitettu artikkeli, joka julkaistiin Duodecim terveysportissa, hoitotyön tietokannassa. Käy lukemassa lisää: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/uux27605

Omaisneuvontaa Tampereen terveysasemien asiakkaiden läheisille

Omaisneuvonnassa omainen saa tukea omaan jaksamiseen, toivoa muuttuneeseen arkeen ja tietoa psyykkisistä sairauksista sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Omaisneuvontaa antava työntekijä on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Vertaisneuvonnassa omaisella on mahdollisuus tavata kokemusasiantuntijaa, jolla on taustallaan samankaltaisia kokemuksia. Tapaamisten lisäksi neuvontaa voi saada myös puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Lisätiedot ja ajanvaraus

Omais- ja vertaisneuvonnan sähköiseen varauskalenteriin pääset TÄSTÄ

Voit varata ajan myös puhelimitse tai sähköpostitse:

Omaisneuvonta 050 355 3766
Luottamuksellinen keskustelu ammattilaisen kanssa

Vertaisneuvonta 050 452 9302
Luottamuksellinen keskustelu taustaltaan samankaltaisia kokemuksia omaavan vertaisen kanssa

Sähköpostitse: varjoistavaloon@finfamipirkanmaa.fi

Puheluihin ja viesteihin vastataan arkisin.

Tukea koko Pirkanmaan alueella: www.finfamipirkanmaa.fi/omaisneuvonta

 

Varjoista valoon -hanke

Varjoista valoon -hankkeen nimen taustaa

“Edessäni on ihminen, jolla on haasteita mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvissä asioissa. Huomioni kiinnittyy häneen enkä välttämättä huomaa hänen lähellään olevia muita ihmisiä. Vaikealta tuntuvan tilanteen jättämän varjon taakse hukkuu usein kuitenkin muita ihmisiä, omaisia tai läheisiä, jotka kantavat huolta. Sairastuneen läheinen jää helposti varjoon, eikä tule kuulluksi eikä nähdyksi. Suuntaamalla katseen varjoihin, voin osoittaa läheiselle, että hänen jaksamisellaan on merkitystä ja että hänelle on tarjolla tukea vaikeassa tilanteessa.”

Tarina ja ajatus nimen taustalla edustaa Pirkanmaan FinFamin arvoja omaisen tai läheisen kohtaamisesta, toivosta ja kuulluksi tulemisesta. Meillä ammattilaisilla on hieno mahdollisuus tukea omaisten ja läheisten polkuja varjoista valoon.

Hanketiivistelmä

Varjoista valoon -hankkeessa kehitetään omaistyötä perustason mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Hankkeessa panostetaan omaisten kuormittumisen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen peruspalveluissa sekä terveyskeskusten työntekijöiden mielenterveysosaamisen vahvistamiseen. Tavoitteena on malli, jonka avulla omaisten tarpeet tulevat tunnistetuiksi ja omaiset saavat yhdenmukaisesti oikea-aikaista tietoa ja tukea. Hanke linkittyy tulevaisuuden sote-uudistukseen, jossa painotetaan nopeaa avunsaantia, ammattitaitoa, laadukkaita palveluita ja selkeitä auttamisprosesseja. Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveyskeskusten ja omaisjärjestöjen välistä kumppanuutta, jossa omaisten osallisuudella ja kokemusasiantuntijuudella on merkittävä rooli. Monialaista yhteistyötä tehdään Pirhan ja Tampereen terveysasemien kanssa hankkeen kehittämiseen, arviointiin ja käytännön tason toimintoihin liittyen.

Käytännön toiminnat

  • Terveyskeskusten työntekijöiden info- ja koulutustilaisuudet
  • Omaisille suunnatut vertaistukiryhmät sekä omais- ja vertaisneuvonta
  • Terveyskeskuksissa järjestettävät POP UP -tapahtumat
  • Kokemusasiantuntijapohjaiset positiivisen mielenterveyden podcastit

Tiimin esittely

Hankkeessa on kolme työntekijää, joilla kullakin on omat vahvuutensa ja osaamisensa, mutta kaikkia yhdistää aito halu kohtaamistyöhön sekä avun tarpeessa olevien tukemiseen. Sydämellään työtä tekevä tiimi on valmis kuuntelemaan ja tukemaan omaisia ja läheisiä sekä kehittämään yhdessä terveysalan ammattilaisten kanssa toimivia menetelmiä peruspalveluihin omaistyön tueksi. Tiimin tukena on hieno joukko Pirkanmaan FinFamin kokemusasiantuntijoita, joiden rooli hankkeen onnistumisessa on erittäin merkityksellinen niin vertaisryhmissä, vertaisneuvonnassa, eri koulutustilaisuuksissa kuin Pirkanmaan FinFamin tunnettuuden lisäämisessä.

Hankkeen materiaalit

Terveydenhoitoalan ammattilaisille suunnattu esite Varjoista valoon -hankkeesta: Varjoista valoon -esite (PDF)

Varjoista valoon -hanke on toteuttanut Terveyskeskuksen asiakkaille jaettava flyerin, josta löytyy yhteystiedot maksuttomaan omais- ja vertaisneuvontaan. Flyereita toimitetaan myös ammattilaisille liimalehtiöissä, joista hän voi antaa asiakkailleen matkaan oman flyerin. Jos tarvitset itsellesi flyereita jaettavaksi, niin otathan yhteyttä hanketiimiin.

Podcasteja

Varjoista valoon -hanke on ollut mukana tekemässä seuraavaa Mielivieraat-podcastin jaksoa, jossa puhutaan itsemurhasta läheisen näkökulmasta. Siinä annetaan myös hyviä vinkkiä terveydenhuollon ammattilaisille, kuinka kannattaa kohdata itsetuhoisia ihmisiä ja heidän läheisiään.

Läsnäolotaidot ja kehon kuuntelu (harjoitteet)

Näiden läsnäolotaitoja ja kehon kuuntelua vahvistavien äänitteiden kautta voit saada hetken, jolloin pysähtyä ja päästä rauhaisaan olemisen tilaan. Harjoitteissa sinulla on mahdollisuus lempeästi havainnoida kehoasi, hengitystäsi ja muita tuntemuksiasi arvottamatta niitä.

Harjoitukset ovat muokattuja ja alkuperäiset tekstit ovat Maria Saarelaisen (https://mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi/)

Ryhmät

Syksyn 2024 ryhmät julkaistaan pian. 

Varjoista valoon

Hankkeessa kehitetään omaistyötä perustason mielenterveys- ja päihdepalveluissa yhteistyössä Pirhan ja Tampereen terveysasemien kanssa. Tavoitteena on tukea omaisten ja läheisten polkuja varjoista valoon.

 

Lisätietoja

Minna Hartonen

Vastaava hanketyöntekijä
p. 050 551 9665
minna.hartonen@
finfamipirkanmaa.fi

Antti Paunonen

Hanketyöntekijä
p. 050 452 9302
antti.paunonen@
finfamipirkanmaa.fi

Anne Salminen

Hanketyöntekijä
p. 050 357 2475
anne.salminen@
finfamipirkanmaa.fi

Pin It on Pinterest