Lahjoita

pienikin lahjoitus saa aikaan iloa ja jaksamista

LAHJOITTAMALLA TUET MIELENTERVEYSOMAISTEN JAKSAMISTA

Lähes 400 000 suomalaista hoivaa mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivää läheistään. Usein tämä tapahtuu ilman vapaapäiviä tai taloudellista tukea. Perheissä on usein myös lapsia ja välillä juuri he ovat niitä hoivaajia, vaikka sen ei pitäisi olla lapsen tehtävä.

Lahjoittamalla tuet mielenterveysomaisten sekä -läheisten jaksamista ja olet mukana tekemässä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

Kerätyt varat käytetään mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia omaan aikaan ja virkistäytymiseen sekä tiedon ja tuen saamiseen.

PIENESTÄ LAHJOITUKSESTAKIN ON JO APUA

Otamme vastaan lahjoituksia, muistokeräyksiä, joululahjarahoja, testamentteja jne. Olemme yleishyödyllinen yhdistys, joten emme joudu maksamaan veroa meille osoitetuista lahjoituksista ja testamenteista. 

Lahjoittaja voi olla yksityishenkilö tai vaikkapa yritys. Yritykset ja yhteisöt voivat halutessaan tuoda esille lahjoituksensa omassa viestinnässään. Yhdistykseemme voi olla yhteydessä mahdollisesta yhteistyöstä tai esimerkiksi toiveesta lahjoituksen kohdentamiseksi tiettyyn toimintaan (esim. tietylle kohderyhmälle, seminaari tietyn aiheen ympäriltä tai tietty toiminta kuten virkistyspäivä perheille huvipuistossa).

Meille osoitetut lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä omaisten ja läheisten hyväksi tehtävään työhön. Perustoimintamme ja hankkeemme rahoittaa tällä hetkellä STEA ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Lahjoitusvaroilla järjestetään toimintaa lisänä perustoiminnallemme. Tämän vuoksi pienistäkin lahjoituksista on hyötyä ja iloa mielenterveys- ja päihdeomaisille sekä läheisille.

Näin lahjoitat

Lahjoita haluamasi summa Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n tilille:

 

  • FI 61 1147 3001 0092 20 (Nordea)
  • Merkitse viestikenttään: LAHJOITUS

Lahjoituksiin liittyvistä käytännöistä ja toiminnasta voit olla yhteydessä toiminnanjohtajaamme.

Silja Lampinen

Toiminnanjohtaja
p. 040 719 9262
silja.lampinen@
finfamipirkanmaa.fi

Rahankeräysluvan saaja: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2022/555, 1.4.2022

Keräyksen toimeenpanoaika: 1.4.2022 –

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään mielenterveys- tai mielenterveys- ja päihdeongelmaisten henkilöiden omaisten ja läheisten jaksamisen ja selviytymisen tukemiseen:
– omaisille ja läheisille järjestettävä koulutus, sopeutumisvalmennus, vertaisryhmä- ja virkistystoiminta, retket, irti arjesta hetket, juhlat (joulu-, ystävänpäivä- ja vuosijuhla sekä virkistysviikonloput)
– lapsiperheille järjestettävät retket ja virkistystapahtumat,
– nuorille järjestettävät retket, virkistystapahtumat sekä vertaisryhmätoiminta,
– nuorten vanhemmille järjestettävät virkistyspäivät, kurssit sekä voimia vanhemmuuteen ryhmät
– puolisoille järjestettävät ryhmät ja kurssit,
– sairastuneiden sisaruksille ja ystäville järjestettävät ryhmät ja kurssit.
Yhdistys järjestää omaisille luentoja ja koulutuksellisia ryhmiä, jotka liittyvät eri psyykkisiin sairauksiin ja päihdeongelmiin. Lisäksi varoilla rakennetaan kirjallista ja sähköistä materiaalia omaisten tueksi (erilaiset oppaat, nettisivujen materiaali, podcastit).

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Ei erillistä määräystä.

Käytännön toimeenpanija: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

Pin It on Pinterest