Lahjoita

Lahjoittamalla tuet mielenterveysomaisten jaksamista

Lähes 400 000 suomalaista hoivaa mielenterveysongelmista kärsivää läheistään. Usein tämä tapahtuu ilman vapaapäiviä tai taloudellista tukea. 

Lahjoittamalla tuet mielenterveysomaisten jaksamista ja olet mukana tekemässä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

Kerätyt varat käytetään mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia omaan aikaan ja virkistäytymiseen sekä tiedon ja tuen saamiseen.

Lahjoita tilille

Lahjoita haluamasi summa Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n tilille:

FI 61 1147 3001 0092 20 (Nordea)

Merkitse viestikenttään: LAHJOITUS

Rahankeräysluvan saaja: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2022/555, 1.4.2022

Keräyksen toimeenpanoaika: 1.4.2022 –

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään mielenterveys- tai mielenterveys- ja päihdeongelmaisten henkilöiden omaisten ja läheisten jaksamisen ja selviytymisen tukemiseen:
– omaisille ja läheisille järjestettävä koulutus, sopeutumisvalmennus, vertaisryhmä- ja virkistystoiminta, retket, irti arjesta hetket, juhlat (joulu-, ystävänpäivä- ja vuosijuhla sekä virkistysviikonloput)
– lapsiperheille järjestettävät retket ja virkistystapahtumat,
– nuorille järjestettävät retket, virkistystapahtumat sekä vertaisryhmätoiminta,
– nuorten vanhemmille järjestettävät virkistyspäivät, kurssit sekä voimia vanhemmuuteen ryhmät
– puolisoille järjestettävät ryhmät ja kurssit,
– sairastuneiden sisaruksille ja ystäville järjestettävät ryhmät ja kurssit.
Yhdistys järjestää omaisille luentoja ja koulutuksellisia ryhmiä, jotka liittyvät eri psyykkisiin sairauksiin ja päihdeongelmiin. Lisäksi varoilla rakennetaan kirjallista ja sähköistä materiaalia omaisten tueksi (erilaiset oppaat, nettisivujen materiaali, podcastit).

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Ei erillistä määräystä.

Käytännön toimeenpanija: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

Pin It on Pinterest