Koulutukset ja luennot 

Koulutukset ja luennot

Yhdistys järjestää maksuttomia koulutuksia ja yleisöluentoja omaisille sekä kaikille aiheista kiinnostuneille. Luennoilla sosiaali- tai terveysalan ammattilaiset kertovat psyykkisistä sairauksista sekä niiden hoidosta ja siitä, miten omainen voi olla tukena kuntoutujan hoidossa. Usein mukana on myös kokemusasiantuntijan tarina. Luentojen lisäksi yhdistyksellä järjestetään erilaisia koulutuskokonaisuuksia mm. vapaaehtoistyöhön liittyen.

Luennot

Hyvinvointiluento

Illan aikana kuulet asiantuntijaluennon stressin fysiologisista vaikutuksista itseen, pääset tekemään lyhyitä rentouttavia harjoituksia stressin lieventämiseksi ja laatimaan oman coaching-suunnitelman voimavarojesi vahvistamiseksi. 

Epävakaa persoonallisuus ja muut persoonallisuushäiriöt

Ilta tarjoaa tietoa persoonallisuushäiriöistä, niiden hoidosta sekä sairastuneen
läheisille suunnatusta tukitoiminnasta.

Myönteisen muistelun voima 

Opi vahvistamaan mielen hyvinvointia myönteisen muistelun keinoin.
Keskusteluluento on suunnattu erityisesti ikääntyneille mielenterveys- ja päihdeomaisille sekä muille ikäihmisille.

koulutukset

 

Tarinaryhmä

Erilaisten toiminnallisten harjoitusten ja ryhmän antaman vertaistuen avulla käydä läpi omia kokemuksia mielenterveys- tai päihdeongelmaisen läheisenä.

 

Kokemusasiantuntijakoulutus

Kokemusasiantuntijakoulutuksessa tutustutaan kokemusasiantuntijan tehtäviin, hiotaan tarinaryhmässä syntynyttä omaa tarinaa esiintymistilanteisiin ja harjoitellaan esiintymistaitoja.

Prospect-ohjaajakoulutus

Oletko käynyt mielenterveysomaisten Prospect-vertaisryhmän? Tule mukaan Prospect-ryhmänohjaajakoulutukseen!

Pin It on Pinterest