Ryhmät

Avoin ryhmätoiminta

Avoimiin ryhmiin on matala kynnys osallistua ja keskustella omien voimavarojen mukaan. Omaisilla on mahdollisuus tavata toisiaan ymmärtävässä ilmapiirissä ja saada vertaistukea läheisen sairauteen liittyvissä asioissa sekä tukea omaan jaksamiseensa. Avoimien ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät ja vertaisohjaajat.

Avoimiin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Suljettu ryhmätoiminta

Yhdistys järjestää erilaisia suljettuja ryhmiä, jotka vaativat ennakkoon ilmoittautumista. Ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät tai yhdistyksessä toimivat vertaisohjaajat. Useat ryhmistä on määritelty omaissuhteen tai kuntoutujan diagnoosin mukaan.

Suljettuihin ryhmiin tulee ilmoittautua määräaikaan mennessä.

Ilmoitustaulu

koronavirusepidemian johdosta muutoksia FinFami Pirkanmaan toiminnassa.

Järjestämämme ryhmä-, virkistys-, kurssi- ja retkitoiminnat sekä yleisöluennot peruutetaan toukokuun loppuun saakka. Tällä hetkellä tarjolla on esimerkiksi useita verkkoryhmiä. Lue lisää toimintaamme kohdistuvista vaikutuksista täältä.

Myös omaisneuvontamme kokee muutoksia. Sitä tarjotaan toukokuun loppuun saakka ainoastaan sähköisesti (puhelin, video tai sähköposti). Omaisneuvonnan ajanvarausaikoja on laajennettu. Lisätietoja: https://www.finfamipirkanmaa.fi/omaisneuvonta/

Avoimet ryhmät

Avoimiin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
 

Naisten voimin

Voimavarapainotteinen, teemallinen vertaistukiryhmä kaikille naisille, joita yhdistää läheisen mielenterveys- ja/tai päihdeongelma.

 

Miesten avoimet

Keskustelua parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvistä teemoista.

Näkymätön lapsi

Nuorille ja aikuisille suunnattu vertaistukiryhmä.

 

 

 

Miesten saunaryhmä

Avoin vertaistukiryhmä miesten kesken. Tule mukaan saunomaan ja keskustelemaan.

 

Kirjallisuuspiiri

Avoin piiri, jossa tutustutaan kaunokirjallisuuteen ja jaetaan ajatuksia ja oivalluksia toisten kanssa.

 

Miehen mitta

Miehille, joiden läheisellä mielenterveys- tai päihdeongelmia.

 

Vertaistukiryhmät muualla Pirkanmaalla

Vertaistukiryhmiä Valkeakoskella, Sastamalassa, Mäntässä, Kangasalla ja Jämsässä.

 

Päiväryhmä

Ryhmässä keskustellaan mielenterveys- ja päihdeongelmien tuomista tilanteista ja elämänmuutoksista ryhmäläisten kokemuksien pohjalta.

 

Ensitietoryhmä Pitkäniemen ja Sastamalan Purren potilaiden läheisille

Ensitietoryhmässä on mahdollisuus saada vertaistukea sekä kuulla, kuinka läheisen psyykkinen sairastuminen on vaikuttanut toisten omaisten elämään.

 

Lounastreffit +60

Kaipaatko vaihtelua arkeen? Tule mukaan paljon toivotuille senioreiden hyvän mielen lounastreffeille.

 

Läheisen lähellä

Onko perheenjäsenesi, sukulaisesi, ystäväsi tai muu sinulle läheinen ihminen asiakkaana Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluissa?
Haluaisitko saada lisää tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluiden läheisille suunnatuista tukitoimista sekä vahvistusta omaan jaksamiseesi?

 

Ahdistus- ja pakko-oireryhmä

Vertaistukiryhmä omaisille, joilla läheisen pakko-oireinen häiriö vaikuttaa omaankin arkeen.

Tämä ryhmä korvaa aiemmin toimineen OCD-ryhmän.

Suljetut ryhmät

Suljetut ryhmät edellyttävät aina ilmoittautumisen etukäteen.
 

Voimia vanhemmuuteen -ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden n. 13–25 -vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua ja/tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

 

Päihdemieli-ryhmä

tiistaisin 21.4. / 28.4. / 5.5. / 12.5. klo 17.00-18.45

Ryhmä on tarkoitettu omaisille, jotka ovat huolissaan läheisensä runsaasta päihteiden käytöstä, ja johon voi liittyä mielenterveyden järkkymistä, taloudellisia ongelmia ja jopa rikollisuutta.

Ryhmässä käydään keskustelujen ja harjoitusten avulla läpi, millaisia haasteita, ajatuksia ja tunteita läheisen liiallinen päihdekäyttö tuo omaisen elämään ja miten omia voimavaroja voisi lisätä. Päihdekäyttö voi olla joko alkoholi-, huume- tai sekakäyttöä, eikä läheiselläsi tarvitse olla diagnosoitua päihde- tai mielenterveysongelmaa.

Pelkkä huoli omasta tai läheisesi hyvinvoinnista riittää.

Ryhmä on maksuton

Ilmoittaudu 15.4. mennessä:

Paikka: Hämeenkatu 25 A, Tampere (6. kerros)

Lisätiedot:
tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi
040 505 0819

Luonto ja mieli -ryhmä

Torstaisin 7.5. / 14.5. / 28.5. / 4.6. klo 16.30-18.30

Luonto tuottaa monenlaisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee sykettä, hengitystiheyttä, verenpainetta ja vähentää
stressihormoneita. Luonto tuottaa rauhoittumisen ja rentoutumisen kokemuksen.

Luonto ja mieli ryhmässä sovelletaan mm. hyvinvointivalmentaja Sirpa Arvosen kehittämää Metsämieli-menetelmää, jossa luonnossa itsestään syntyviä terveysvaikutuksia tehostetaan tietoisilla
harjoitteilla.

Selkeät ja helposti toteuttavat Metsämieli-harjoitukset yhdistävät metsässä oleiluun tai liikkumiseen rentoutus-, virkistys- ja mielentaitoharjoituksia. Metsämieli-menetelmä hyödyntää tieteellisesti tutkittuja luonnon hyvinvointivaikutuksia. Metsämieli- harjoitukset kehittävät oman kehon ja mielen kuuntelua, läsnäoloa ja vuorovaikutusta – arjen hyvinvointia tukevia taitoja.

Lisätietoja Metsämieli-menetelmästä löytyy netistä:
www.metsamieli.fi

Luonto ja mieli ryhmässä tutustutaan erilaisiin luontoympäristöihin, joissa Metsämieli-harjoitusten ohella nautitaan mukavasta yhdessäolosta ja yhteisistä eväshetkistä. Luonnossa liikutaan leppoisasti, aistitaan ympäristöä ja kuulostellaan oman kehon tuntemuksia. Ryhmässä opittuja harjoituksia voi kukin jatkaa omassa luonto-, piha- tai puutarhaympäristössään. Harjoituksiin voi palata myös sisätiloissa esim. katsomalla ruudulta luontokuvia.

Palautteita edellisistä ryhmistä:

”Huomasin, että rauhallinen kävely metsässä ja luonnossa rauhoitti mieltä. Tunsin, että olen ilmoittautunut oikeaan ryhmään ja odotan seuraavaa tapaamista innolla”

”Riippumattorentoutus oli ihan parasta”

”Mielipaikkaharjoituksessa tuli todella levollinen olo”

Ryhmä kokoontuu klo 16.30-18.30. Ryhmään kuljetaan omalla tai ohjaajien kyydillä. Kintulampea lukuun ottamatta ryhmäkohteisiin pääsee bussilla.

  • Ryhmäkerrat:
    to 7.5. Peltolammilla Pärrinkoskella
    to 14. 5. Hervannassa Makkarajärvellä
    to 28.5. Pitkäniemen luontopolulla
    to 4.6. Kintulammella

Ilmoittaudu 27.4. mennessä metsämieliohjaaja Oili Huhtalalle
Lisätiedot: oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi / 0400 512 878

 

Prospect-ryhmä

PROSPECT–ryhmä on suunnattu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. PROSPECT on teemallinen vertaistukiryhmä, jonka ohjaajina toimivat koulutetut vertaiset.

 

Tilaa ilolle

tiistaisin 17.3. / 24.3. / 31.3. / 7.4. / 14.4. klo 17-19

Voimavarat ovat asioita, jotka auttavat meitä selviytymään ja jaksamaan; asioita, joista saamme iloa ja mielihyvää.

Vaikeissa elämäntilanteissa nämä asiat vain helposti unohtuvat tai jäävät liian vähälle huomiolle. Tule mukaan tunnistamaan ja ottamaan käyttöön omat voimavarasi.

Ryhmä on työikäisille omaisille, joita kuormittaa puolison mielenterveyteen
tai päihteiden käyttöön liittyvät haasteet.

Ryhmä on teemallinen, voimavarapainotteinen vertaistukiryhmä, joka koostuu viidestä ryhmäkerrasta. Teemoja käsitellään Tilaa ilolle -työkirjan,
pienten tehtävien ja keskustelun avulla.

Ilmoittaudu 11.3. mennessä:

Paikka: Hämeenkatu 25 A, 6. kerros

Lisätiedot: juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi
040 547 7619

 

LApsiperheiden vertaistukitoiminta
(TOIVOSTA TURVAA -HANKKEEN perheille)

Kausittaista vertaisryhmätoimintaa hankkeen tuen piirissä oleville lapsille ja nuorille sekä aikuisille.

Aikuisten oikeesti

Ryhmä on tarkoitettu noin 20-30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, joiden vanhemmalla, sisaruksella, puolisolla tai ystävällä on mielenterveys- tai päihdeongelmia.

Aika:
keskiviikkoisin 5.2., 11.3., 1.4. ja tiistaina 19.5 klo 17-19

Paikka:
Hämeenkatu 25 A (6. kerros)

Lisätiedot:
sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi
040 544 3139

Isovanhempien ryhmä

Isovanhemmille, joiden aikuisten lasten tai heidän puolisoidensa mielenterveys- ja päihdehaasteet vaikuttavat yhteydenpitoon ja tapaamisiin lastenlasten kanssa.

Pin It on Pinterest