Ryhmät

Avoin ryhmätoiminta

Avoimiin ryhmiin on matala kynnys osallistua ja keskustella omien voimavarojen mukaan. Omaisilla on mahdollisuus tavata toisiaan ymmärtävässä ilmapiirissä ja saada vertaistukea läheisen sairauteen liittyvissä asioissa sekä tukea omaan jaksamiseensa. Avoimien ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät ja vertaisohjaajat.

Avoimiin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Suljettu ryhmätoiminta

Yhdistys tarjoaa erilaisia suljettuja vertaisryhmiä, jotka vaativat ennakkoon ilmoittautumista. Ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät tai yhdistyksessä toimivat vertaisohjaajat. Useat ryhmistä on määritelty omaissuhteen tai kuntoutujan diagnoosin mukaan.

Suljettuihin ryhmiin tulee ilmoittautua määräaikaan mennessä.

Avoimet ryhmät

Avoimiin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Kesäkahvila

Kesäkahvilassa vietetään aikaa yhdessä ja keskustellaan kesäisistä aiheista.

Suljetut ryhmät

Suljetut ryhmät edellyttävät aina ilmoittautumisen etukäteen.

Prospect-ryhmä

PROSPECT–ryhmä on suunnattu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. PROSPECT on teemallinen vertaistukiryhmä, jonka ohjaajina toimivat koulutetut vertaiset.

Tarinaryhmä

Ryhmän tavoitteena on erilaisten toiminnallisten harjoitusten ja ryhmän antaman vertaistuen avulla käydä läpi omia kokemuksia mielenterveys- tai päihdeongelmaisen läheisenä, ja luoda kokemuksista oma tarina.

Pin It on Pinterest