ITUA (Isille Tukea Arkeen) hanke tarjoaa tukea isille, joiden puolisolla tai alle 30-vuotiaalla lapsella on ongelmia mielenterveyden tai päihteiden kanssa.

 

Mitä tarjoamme?

ISille

Omaisneuvonta

Omaisneuvonta on maksutonta keskusteluapua psyykkisesti oireilevien ja päihderiippuvaisten omaisille ja läheisille.

Neuvonnassa omainen saa tietoa psyykkisistä sairauksista sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista, tukea omaan jaksamiseen ja toivoa muuttuneeseen arkeen ja  . Omainen saa omin sanoin puhua huolestaan, ajatuksistaan sekä tunteistaan, ja käydä näin läpi omaa elämäntilannettaan. Asiakkaan kanssa laaditaan jatkosuunnitelma ja tarvittaessa myös kriisisuunnitelma äkillisiä tilanteita varten. Neuvonnassa huomioidaan myös perheen lasten tiedonsaanti ikätasoisesti.

Omaisneuvontaa antavat työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Tapaamisten yhteydessä omaisella on mahdollisuus saada vertaistukea eli tavata kokemusasiantuntijaa, jolla on taustallaan samankaltaisia kokemuksia.

Keskusteluapua on mahdollisuus saada puhelimitse, sähköisesti ja kasvotusten. Ajan varaamiseksi voit olla yhteydessä hanketyöntekijöihin joko soittamalla, viestillä, Whatsappilla tai sähköpostilla. Kasvotusten tapaaminen voidaan järjestää Tampereella sekä hankkeen 11 kohdepaikkakunnalla.

Omaisneuvonnan voit varata suoraan Jukalta (jukka.torro@finfamipirkanmaa.fi / 040 719 9355) tai Tiinalta (tiina.vartiainen@finfamipirkanmaa.fi050 448 8134)

Vertaistukea

Vertaistapaamisessa omainen pääsee peilaamaan omia tunteitaan ja huoliaan toisen samankaltaisia kokemuksia ja tilanteita läpikäyneen henkilön kanssa. Vertainen on yhdistyksen koulutettu kokemusasiantuntija, joka osaa kertoa jäsennellysti omasta polustaan ja tarjota uudenlaisia näkökulmia tilanteeseen. Ennen vertaistapaamisiin osallistumista omaisen tulisi käydä ainakin kerran yhdistyksen omaisneuvonnassa, jotta tapaamista varten voidaan löytää sopiva vertainen. Kuten omaisneuvontaakin, myös vertaistukea tarjotaan puhelimitse, sähköisesti tai kasvotusten Tampereella ja hankkeen 11 kohdepaikkakunnalla.

Vertaistapaamisen jälkeen voidaan omaisen halutessa järjestää myös kolmiokeskustelu, jossa tapaamiseen osallistuu ammattilainen, vertainen ja omainen. Kaikki meidän tarjoamat palvelut ovat täysin luottamuksellisia ja maksuttomia.

Ryhmätoimintaa

Näiden linkkien takaa löydät käynnissä olevien isäryhmien esitteet: 

Koulutusta

Virkistystä

Ilmoitamme virkistysmahdollisuuksista sosiaalisen median kanavissamme, yhdistyksen toimintakalenterissa ja tällä sivustolla. Isät ovat tietysti tervetulleita myös yhdistyksen omaisille tarjoamiin virkistyksiin. Kesän 2020 ohjelmaan voi tutustua tällä sivulla: www.finfamipirkanmaa.fi/kesa-2020

ITUA-virkistykset

21.7. isä-lapsi iltapäiväretki Rajalan luontopolulle

Kenelle: Isät ja lapset
Aika: Tiistaina 21.7. klo 13-16
Missä: Rajalan luontopolku, Laipanmaan metsäalue, Pälkäne

Näemme Rajalan kämpän parkkipaikalla klo 13 (omat kuljetukset), josta lähdemme kävelemään. Kierrämme Rajalan luontopolun, noin 3 km. Puolessa välissä pysähdymme laavulle Ruokojärven rantaan evästämään. Tarjoamme makkaraa (erityisruokavaliot kysytään ilmoittautumisten yhteydessä erikseen), kahvia ja lapsille mehua. Myös omia eväitä voi ottaa mukaan. Matkalla tilanteen mukaan mahdollisuus myös kerätä ja tutustua villiyrtteihin.

Mukaan mahtuu 10 henkilöä. Ilmoittautuminen 7.7. mennessä Jukalle: jukka.torro@finfamipirkanmaa.fi / 0407199355

Seuraa meitä somessa

Instagram: @itua_hanke

Facebook: Itua FinFami Pirkanmaa

Ammattilaisille
  • Yhteistyötä
  • työvälineitä
  • koulutusta
  • tietoa ja neuvontaa omaisten huomioimisesta mielenterveys- ja päihdetyössä
  • välineitä omaistyöhön sekä omaisten ohjaamiseksi tuen ja avun pariin

Otathan meihin rohkeasti yhteyttä kysymyksissä ja yhteistyöhön liittyvissä asioissa:

Tietoa hankkeesta

ITUA (Isille Tukea Arkeen) on kolmivuotinen STEA-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on kehittää malli isien tukemiseen Pirkanmaalla, kun isän kumppanilla tai lapsella (0-29 v.) on mielenterveys- tai päihdeongelmia.

Malli kehitetään yhteistyössä pirkanmaalaisten Tampereen ulkopuolella olevien kuntien ja niissä toimivien yhteistyötahojen kanssa. Hanke alkaa 3/2020 ja päättyy 2/2022. Hankkeen kohdekuntia on 11; Akaa, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Valkeakoski, Virrat ja Ylöjärvi.

Tarve hankkeelle on huomattu aiemmassa yhdistyksen työssä, jossa esiin on noussut erityisesti tarve isien tukemiselle Pirkanmaan maaseutukunnissa (esim. Kolmen Kimppa -projekti 2016-2019). Avunsaantia saattaa vaikeuttaa päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvä stigma. Lisäksi kohdekunnissa on havaittu lisätarvetta yksinomaan miesomaisille kohdistetusta palvelutarjonnasta ja toiminnasta. Apua on vaikea hakea anonyymisti ja palveluvalikoima on rajallinen. On huomattu myös, että miehet hakeutuvat helpommin yksinomaan miehille kohdennettuihin tukitoimiin.

Hankkeen tavoitteet

  1. Isät, joiden kumppanilla tai alaikäisillä tai nuorilla aikuisilla (18-29 v.) lapsilla on mielenterveys- tai päihdeongelma, saavat erityiseen tilanteeseensa varhaisen vaiheen tukea tasapuolisesti riippumatta asuinpaikasta. Isien kokema stigma vähenee ja yhdenvertaisuus paranee.
  2. Isät eivät jää elämäntilanteessaan yksin vaan saavat kohtaamisten kautta vahvistusta sosiaalisiin verkostoihinsa ja vertaistukea. Isien tukea antavat ihmissuhteet ja yhteisöllisyyden kokemukset lisääntyvät. Perheenjäsenten ja tukipalveluiden tarjoajien yhteistyö ja keskinäinen ymmärrys vahvistuu.
  3. Isien voimavarat vahvistuvat niin, että he pystyvät pitämään huolta sekä itsestään että toisista. Voimavarat vahvistuvat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Isät saavat toivoa ja isien positiivisen mielenterveyden kokemukset lisääntyvät. Perheet eivät enää koe ulkopuolisuutta.
  4. Toimijatahojen tekemän yhteistyön myötä kaikkien osallistujien osaaminen isien tukemisessa vahvistuu. Omaistyön hyvät käytännöt ovat käytössä. Isien tukemiseen osallistuvat tahot ovat verkostoituneet ja ovat avoimia uudenlaiselle isien ja perheiden hyvinvointia tukevalle tekemisell
Materiaalit

Hankkeen esittely

Voit ladata ja tulostaa esittelyn hankkeesta esimerkiksi yksikkösi ilmoitustaululle tai työhuoneeseesi. Lataa PDF tästä.

Isäryhmät

Isäryhmien esitteet löydät tästä:

Ladattavia oppaita ja työkaluja

Oppaiden esittelyn ja linkit lataustiedostoihin löydät täältä: www.finfamipirkanmaa.fi/oppaat-ja-muut-materiaalit/

Oppaita on mahdollista tilata myös painettuina versioina.

Lisätietoja

Tiina Vartiainen

Vastaava hanketyöntekijä
p. 050 448 8134
tiina.vartiainen@
finfamipirkanmaa.fi

Jukka Törrö

Hanketyöntekijä
p. 040 719 9355
jukka.torro@
finfamipirkanmaa.fi

Instagram: @itua_hanke

Facebook: Itua FinFami Pirkanmaa

Hankkeen esittely

Voit ladata ja tulostaa esittelyn hankkeesta esimerkiksi yksikkösi ilmoitustaululle tai työhuoneeseesi. Lataa PDF tästä.

Isäryhmät

Isäryhmien esitteet löydät tästä:

Pin It on Pinterest