ITUA (Isille Tukea Arkeen) hanke tarjoaa tukea isille, joiden puolisolla tai alle 30-vuotiaalla lapsella on ongelmia mielenterveyden tai päihteiden kanssa.

Mitä tarjoamme?

Ammattilaisille:

 • Yhteistyötä
 • työvälineitä
 • koulutusta
 • tietoa ja neuvontaa omaisten huomioimisesta mielenterveys- ja päihdetyössä
 • välineitä omaistyöhön sekä omaisten ohjaamiseksi tuen ja avun pariin

Isille

 • Omaisneuvontaa (sis. neuvontaa, tukea, keskustelua, palveluohjausta, keinoja arjessa jaksamiseen ja selviytymiseen)
 • vertaistukea
 • ryhmätoimintaa
 • koulutusta
 • virkistystä

Tietoa hankkeesta

ITUA (Isille Tukea Arkeen) on kolmivuotinen STEA-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on kehittää malli isien tukemiseen Pirkanmaalla, kun isän kumppanilla tai lapsella (0-29 v.) on mielenterveys- tai päihdeongelmia.

Malli kehitetään yhteistyössä pirkanmaalaisten Tampereen ulkopuolella olevien kuntien ja niissä toimivien yhteistyötahojen kanssa. Hanke alkaa 3/2020 ja päättyy 2/2022. Hankkeen kohdekuntia on 11; Akaa, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Valkeakoski, Virrat ja Ylöjärvi.

Tarve hankkeelle on huomattu aiemmassa yhdistyksen työssä, jossa esiin on noussut erityisesti tarve isien tukemiselle Pirkanmaan maaseutukunnissa (esim. Kolmen Kimppa -projekti 2016-2019). Avunsaantia saattaa vaikeuttaa päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvä stigma. Lisäksi kohdekunnissa on havaittu lisätarvetta yksinomaan miesomaisille kohdistetusta palvelutarjonnasta ja toiminnasta. Apua on vaikea hakea anonyymisti ja palveluvalikoima on rajallinen. On huomattu myös, että miehet hakeutuvat helpommin yksinomaan miehille kohdennettuihin tukitoimiin.

Hankkeen tavoitteet

 1. Isät, joiden kumppanilla tai alaikäisillä tai nuorilla aikuisilla (18-29 v.) lapsilla on mielenterveys- tai päihdeongelma, saavat erityiseen tilanteeseensa varhaisen vaiheen tukea tasapuolisesti riippumatta asuinpaikasta. Isien kokema stigma vähenee ja yhdenvertaisuus paranee.
 2. Isät eivät jää elämäntilanteessaan yksin vaan saavat kohtaamisten kautta vahvistusta sosiaalisiin verkostoihinsa ja vertaistukea. Isien tukea antavat ihmissuhteet ja yhteisöllisyyden kokemukset lisääntyvät. Perheenjäsenten ja tukipalveluiden tarjoajien yhteistyö ja keskinäinen ymmärrys vahvistuu.
 3. Isien voimavarat vahvistuvat niin, että he pystyvät pitämään huolta sekä itsestään että toisista. Voimavarat vahvistuvat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Isät saavat toivoa ja isien positiivisen mielenterveyden kokemukset lisääntyvät. Perheet eivät enää koe ulkopuolisuutta.
 4. Toimijatahojen tekemän yhteistyön myötä kaikkien osallistujien osaaminen isien tukemisessa vahvistuu. Omaistyön hyvät käytännöt ovat käytössä. Isien tukemiseen osallistuvat tahot ovat verkostoituneet ja ovat avoimia uudenlaiselle isien ja perheiden hyvinvointia tukevalle tekemiselle.

  Lisätietoja

  Tiina Vartiainen

  Vastaava hanketyöntekijä
  p. 050 448 8134
  tiina.vartiainen@
  finfamipirkanmaa.fi

  Jukka Törrö

  Hanketyöntekijä
  p. 040 719 9355
  jukka.torro@
  finfamipirkanmaa.fi

  Hankkeen esittely

  Voit ladata ja tulostaa esittelyn hankkeesta esimerkiksi yksikkösi ilmoitustaululle tai työhuoneeseesi. Lataa PDF tästä.

  Pin It on Pinterest