Huppu huolehtivat nuoret -hanke

Huppu suojaa tuulelta ja sateelta. Huppu on lämmin ja pehmeä. Kun vedän hupun päähäni, asetan omat rajani minun ja muun maailman välille.

Nuoret, joiden läheisellä on mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia jäävät usein yksin. Nuoret kantavat huolta läheisestään ja omat voimavarat voivat olla koetuksella. Tyypillistä on myös se, että itseen liittyvät tunteet ja huolet piilotetaan ja huomio kiinnittyy läheiseen ja hänen ongelmiinsa. Ilman tukea nuoren riski sairastua itse kasvaa merkittävästi. Huolehtivat nuoret on tärkeä tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa ja tarjota heille matalan kynnyksen tukea, jotta läheisen sairauden negatiiviset vaikutukset nuoreen itseensä jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Huppu-hankkeen kohderyhmänä on tamperelaiset 13-20-vuotiaat nuoret, jotka kantavat huolta läheisestään. Läheinen voi olla esimerkiksi perheenjäsen, ystävä tai seurustelukumppani. Nuoria kohdataan paikoissa, joissa he liikkuvat. Lisäksi kehitetään tunnistamisen mallia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, jotta he pystyisivät paremmin tunnistamaan huolta kantavat nuoret ja ohjaamaan heidät oikeanlaisen maksuttoman avun piiriin. Nuorten osallisuus hankkeessa on keskeistä ja nuoret otetaan mukaan ideoimaan tukitoimintaa sellaisiin paikkoihin, joissa nuoret luontaisesti liikkuvat.

Huolehtivilla nuorilla on itsellään usein myös vaikeuksia tunnistaa oma avun tarpeensa. Nuori saattaa ajatella, että oman perheen tilanne on normaali tai ettei kenelläkään muulla ole samanlaista tilannetta. Ystävyys- tai seurustelusuhteissa omat auttamisen rajat saattavat hämärtyä ja nuori voi kantaa liian suurta taakkaa yksin. Huppu-hanke tarjoaa nuorille keinoja omien tunteiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen sekä omien terveiden rajojen asettamiseen ihmissuhteissa vertaistoiminnan keinoin. Vertaisuus auttaa nuorta hahmottamaan omaa tilannettaan ja lisää osallisuuden kokemusta sekä toimijuutta omassa elämässään.

 

Auta meitä

Oletko 13–29-vuotias ja asut Tampereella? Vastaa lyhyeen kyselyyn: https://link.webropol.com/s/nuori

Vastaukset auttavat meitä saamaan tietoa, millaisesta avusta nuoret hyötyisivät eniten.

Suuret kiitokset avustasi!

Ota yhteyttä

Jenni Tenkula

Hankevastaava
p. 050 389 2166
jenni.tenkula@
finfamipirkanmaa.fi

Jyri Blomqvist

Hanketyöntekijä
p. 040 719 9355
jyri.blomqvist@
finfamipirkanmaa.fi

Huppu

Maskotti
IG: huppunuoret

Pin It on Pinterest