Tietoa yhdistyksestä

Mikä on Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry?

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on vuonna 1988 perustettu omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää omaisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun läheinen sairastuu psyykkisesti. 

Yhdistys tarjoaa tietoa ja tukea omaisille, jotka ovat huolissaan läheisen mielenterveydestä tai päihteidenkäytöstä. Läheisen ongelman ei tarvitse olla diagnosoitu. Jo huoli riittää.

Yhdistyksen maksuttomassa omaisneuvonnassa omainen voi puhua huolistaan ja käydä läpi elämäntilannettaan sairastuneen läheisenä. Omaisneuvonnan lisäksi yhdistyksen merkittäviä toimintamuotoja ovat erilaiset vertaistukiryhmät, kurssit, koulutukset sekä virkistystoiminta. 

Yhdistys toimii yhteistyössä kuntien, mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten, asiantuntijoiden sekä muiden järjestöjen kanssa. Koulutuksia omaisten asemasta ja omaistyöstä järjestetään myös ammattilaisille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Yhdistyksessä on 1307 jäsentä ja yli 70 vapaaehtoistoimijaa (31.12.2017). Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää omaisista ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista koottu hallitus. 

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on osa omaisyhdistysten valtakunnallista verkostoa, johon kuuluu 17 jäsenyhdistystä. 

Arvot

Yhdistyksen arvoja ovat

  • omaislähtöisyys
  • tasapuolisuus
  • luotettavuus
  • uskottavuus ja osaaminen
  • avoimuus ja kumppanuus.
Visio
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on alueellisesti tunnettu ja arvostettu omaistyön asiantuntijaorganisaatio ja omaisnäkökulman esille tuoja. Yhdistys on vetovoimainen ja luotettava toimija niin omaisten kuin yhteistyökumppanien ja rahoittajan näkökulmasta.

Yhdistyksen kokemusasiantuntijuus on kiinteä osa julkisia mielenterveys- ja päihdepalveluita.

Omaiset saavat asuinpaikastaan riippumatta tarvitsemansa tuen.

Strategiset toimenpiteet 2014 - 2018

Omaisten osallisuus

Omaisten kokemusten mukaan heidän arjen asiantuntemuksensa sairastuneen tilanteesta ei tule riittävästi huomioiduksi hoidossa ja palveluissa. Yhdistys vaikuttaa niin, että omaisten osallisuus palveluissa ja omassa elämässä lisääntyy.
Tavoitteena on, että omaiset kokevat olevansa oman elämänsä toimijoita.

Toimenpiteet:

Toimipaikkakohtaiset omaistyön hyvät käytännöt (esim. Huomioi omainen -malli, kirjalliset omaistyön ohjeet ja Etsivä omaistyö -malli)
Monipuolinen kokemusasiantuntijatoiminta mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyössä

Omaiset löytävät ja saavat tarvitsemansa tuen selviytyäkseen paremmin

Toimenpiteet:

Yhdistyksen palveluissa keskitytään yhä enemmän vertaistuen tarjoamiseen.
Kaikkea yhdistyksen toiminnan viestintää arvioidaan ja päivitetään siten, että omaiset löytävät ja saavat tarvitsemansa tuen.

Selkiytetään palveluntarjoajien ja yhdistyksen rooleja omaisen tukemisessa.
Huomioidaan ikääntyvän väestön määrällinen lisääntyminen ja nuorten pahoinvointi tukitoimien kehittämisessä.

Varmistetaan jatkossakin, että omaiset saavat henkilökohtaista palvelua nopeasti. Lisätään yhteistyökumppaneiden ymmärrystä toimenpiteen haasteellisuudesta nykyisillä resursseilla Tampereen ulkopuolella asuvien omaisten osalta.

Hallitus

Klaus Lehtinen, puheenjohtaja

Birgit Viikari, varapuheenjohtaja

Sirkka Helin, jäsen
Seppo Korpi, jäsen
Marja Nordling, jäsen
Keijo Silén, jäsen
Sinikka Särkkä, jäsen
Tarja Tammentie-Saren, jäsen
Raili Tammi, jäsen

Annamari Hannula, varajäsen
Eija Piikkilä, varajäsen
Ulla Räsänen, varajäsen
Marika Vanhatalo, varajäsen

Yhteystiedot

Omaisneuvonta

Omaisneuvonnan ajanvaraus maanantaisin klo 13 - 16 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 12 - 16

puh. 040 722 4292
omaisneuvonta@
finfamipirkanmaa.fi

Toimisto ja jäsenasiat

puh. 040 582 5343
omaiset@
finfamipirkanmaa.fi

Osoite

Hämeenkatu 25 A (3. ja 6. kerros)
33200 Tampere

Näytä kartalla

Toimiston aukioloajat

  • maanantai klo 13 - 16
  • tiistai klo 12 - 16
  • torstai klo 12 - 16 

Liitteet

Pin It on Pinterest