Toivosta turvaa -hanke

Tukea lapsiperheille, kun vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelmia

”Toivon ja uskon, että vaikeat kokemukseni ja niistä selviäminen kannustaa toisiakin ottamaan apua vastaan ja selviämään vaikeista elämäntilanteista eteenpäin.”

– Laura

”Omien kokemuksieni kautta olen oivaltanut, että en ole yksin emmekä me perheenä ole haasteinemme yksin.”

– Anne

Toivosta turvaa (2017 – 2021) on Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteistyöhanke.

Kenelle?
Tarjoamme tukea perheenjäsenille ja perheen arkeen osallistuville läheisille, kun lapsiperheen vanhemmalla on mielenterveys– ja/tai päihdeongelmia. Hanke koskee Tampereen, Oriveden ja Pirkkalan alueilla asuvia perheitä.

Mitä?
Tarjoamme läheisille henkilökohtaisia tapaamisaikoja hankkeen kokemusasiantuntijan ja/tai työntekijän kanssa, vertaistukea lapsiperheen arjessa jaksamiseen
ja haasteisiin, sekä koulutuksellista ja kausittaista ryhmätoimintaa aikuisille sekä lapsille ja nuorille.

Miten?
Kysy lisää hoitavalta ammattilaiselta tai voit ottaa meihin yhteyttä myös itse.

Isi, piirretäänkö kirahveja? -lastenkirja

Isi, piirretäänkö kirahveja? -kirja on osa Toivosta turvaa -lapsiperhehankkeessa (2017-2020) tuotettuja materiaaleja perheiden hyvinvoinnin tueksi. Se julkaistiin joulukuussa 2020.

Kirjassa kuvataan yhdenlainen tarina lapsesta, jonka vanhempi sairastaa masennusta. Tarinan teoreettinen viitekehys pohjautuu Toimiva lapsi ja perhe -menetelmiin ja ymmärrykseen lapsen kehitystä suojaavista tekijöistä, kun vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma (ks. myös Perheiden hyvinvointipuu).

Kirjan tarkoitus on auttaa lapsen läheisiä aikuisia käsittelemään aihetta sekä siihen liittyviä lapsen kokemuksia, ajatuksia ja tunteita yhdessä lapsen kanssa. Näitä voidaan käsitellä esimerkiksi kirjan päähenkilö Pavun kokemusten ja tunteiden kautta. Lapselle voi esittää kysymyksiä joko lukuhetken aikana sopivissa kohdissa tai lukemisen jälkeen.

Tiedustelut: omaiset@finfamipirkanmaa.fi

Mistä meidän perheen hyvinvointi koostuu?

Perheiden hyvinvointipuu on työkalu puheeksi ottamisen tueksi. Hyvinvointipuun avulla voidaan pohtia yhdessä perheiden kanssa, mistä heidän hyvinvointinsa muodostuu perheenä ja yksilöinä.  Kuule mistä hyvinvointi koostuu, tai millaiset tekijät kuormittavat arkea.  Huomioi, että jokaisella perheenjäsenellä on oma kokemuksensa ja tarinansa kerrottavanaan.  Etsikää yhdessä keinoja riittävän tasapainon rakentamiseksi.

Työkalussa olevat teemat ovat muodostettu Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n Toivosta turvaa -hankkeen perheiltä saatujen kokemusten perusteella täydentäen tunnetuilla perhe- ja läheistyön julkaisuilla:

ESITTELYVIDEO

Katso Perheiden hyvintointipuun esittelyvideo YouTubessa.

Lisätietoja

Silja Lampinen

Kehittämispäällikkö
p. 040 719 9262
silja.lampinen@
finfamipirkanmaa.fi

Yhteistyössä

Pin It on Pinterest