Ankkuri Aallokossa

Tukea psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille

”Kun läheiseni pääsi psykiatriseen sairaalahoitoon, koin tilanteen melko sekavaksi. Tunteet vaihtelivat laidasta laitaan. Ajattelin, että jotain piti muuttaa, mutta mitä ja miten?” 

”Helpottaa suuresti, kun voi keskustella toisen saman kokeneen ihmisen kanssa — ymmärrys ei vaadi sanoja ja selityksiä.”

”Vertaiselta saa tukea omiin ajatuksiin. Paljon toivoa tulevasta. Tietoa, että tästä selvitään.”

Projektin tavoitteena on kehittää uusi Ankkuri-ohjelma psykiatriseen osastohoitoon sekä osastohoidon ja kotihoidon rajapinnalle. Näin psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden omaiset kokevat saavansa riittävästi tietoa, tukea ja valmiuksia selvitä arjessa sairastuneen läheisensä rinnalla.

Ankkuri-ohjelma juurrutetaan osaksi Pitkäniemen sairaalan ja Tampereen kaupungin kotiutustiimin toimintaa. Projektissa lisätään myös kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä psykiatrisessa hoitotyössä. 

Ankkuri Aallokossa -projektin toimintaa

Omaisneuvonta

Taysin psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille on tarjolla maksutonta neuvontaa ja tukea. Tapaamisessa voi käydä läpi omaa elämäntilannetta, omaisena olemiseen liittyviä kysymyksiä ja tunteita sekä saada tietoa ja vertaistukea. Ajan omaisneuvontaan voi varata sähköpostilla omaisneuvonta@pshp.fi tai soittamalla/lähettämällä tekstiviestin numeroon 050-301 5485.

Ensitietoryhmä

Taysin psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille tarkoitettu Ensitietoryhmä kokoontuu Pitkäniemen Linnassa (rakennus 27) joka kuukauden ensimmäinen maanantai (heinä- ja elokuu tauolla). Ensitietoryhmässä pääsee kuulemaan, kuinka läheisen psyykkinen sairastuminen on vaikuttanut toisten omaisten elämään, ja kuinka he ovat selviytyneet sairauden mukanaan tuomista haasteista. Ensitietoryhmään voi saapua ilman ajanvarausta. Katso päivämäärät tarkemmin Taysin sivuilta.

Materiaalipaketti

Materiaalipaketti on tarkoitettu kaikille omaisille, joiden läheinen on hoidossa Taysin psykiatrisella osastolla. Materiaalipaketissa on tietoa psyykkisistä sairauksista, sairauden vaikutuksesta omaisen arkeen sekä siitä, kuinka omainen voi elää sairastuneen läheisen rinnalla itse uupumatta. Materiaalipaketista löytyy myös tietoa omaisille suunnatuista tukimuodoista. Materiaalipaketteja jaetaan omaisille jokaisella Taysin psykiatrisella osastolla. Projektin materiaalia löydät myös Oppaat ja muut materiaalit -sivulta.

Vertaistuki

Vertaistuki on kokemusten jakamista samankaltaisia asioita kohdanneiden ihmisten kesken. Taysin psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille on tarjolla vertaistukea muun muassa omaisneuvonnassa sekä Ensitietoryhmissä. Myös yhdistys tarjoaa vertaistukea monipuolisesti erilaisten vertaistukiryhmien, vertaistapaamisten ja kurssien muodossa.

Lisätietoja

Tiina Vartiainen

Aluekoordinaattori
(Pirkanmaan alue)
p. 050 448 8134
tiina.vartiainen@
finfamipirkanmaa.fi

Yhteistyössä

Pin It on Pinterest