Huomioi omaiset -malli

Huomioi omaiset -malli on ammattilaisille suunnattu menetelmä omaisen tuen tarpeen arviointiin, kun läheisellä on mielenterveysongelmia tai päihderiippuvuutta. Tavoitteena on, että neljän kysymyksen avulla ammattilainen voi arvioida omaisen hyvinvointia ja jaksamista, riittävää tiedon ja tuen saantia sekä lasten ja koko perheen huomioimista, ja ohjata omaisen tarvittaessa yhdistyksen omaisneuvonnan ja muun toiminnan piiriin. Neljän kysymyksen mini-interventio on kehitetty yhteistyössä paikallisten mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyökumppaneiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Huomioi omaiset -malli on kirjattu Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluiden perhetyön ohjeistukseen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellisiin masennuksen, psykoosin ja persoonallisuushäiriöiden hoito-ohjelmiin.

Kuva suurenee klikkaamalla.

Pin It on Pinterest