(paikka täytetty) Etsimme uutta kehittämispäällikköä.

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1988 ja sen tehtävänä on edistää omaisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun läheinen sairastuu psyykkisesti tai hänellä on päihderiippuvuus. Toimialueena on koko Pirkanmaa.

Yhdistyksessä on 16 palkattua työntekijää. Toiminnassa on mukana reilu 100 vapaaehtoistoimijaa, joista noin 70 % on kouluttautunut kokemusasiantuntijaksi. Yhdistykseen kuuluu noin 1000 jäsentä.

Työn kuvaus

Omaisten tukemisessa keskeinen merkitys on vertaistuella, toipumisorientaatiolla ja toivolla. Yhdistyksessä tehdään työtä lähellä ihmistä. Omaisten osallisuus, vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoiminta ovat tärkeässä osassa yhdistyksen arkea. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat toimintaa ohjaavia arvoja niin yhdistyksen sisällä kuin myös ulkopuolella. Yhdistyksellä on laaja yhteistyöverkosto Pirkanmaalla. Valtakunnallista yhteistyötä tehdään muiden FinFami yhdistysten kanssa. Yhdistys tekee aktiivista edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä omaisten ja sairastuneiden etujen ajamiseksi ja mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyvän stigman vähentämiseksi. Yhdistyksen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä pienellä osuudella Tampereen kaupunki.

Kehittämispäällikön tehtävät

  • kunta- ja verkostoyhteistyö erityisesti Tampereen ulkopuolella kuntatoimijoiden ja muiden oleellisten sidosryhmien kanssa
  • toiminnanjohtajan työparina yhdistyksen toiminnan kehittäminen sekä hankesuunnittelu, seuranta, arviointi, raportointi
  • Pirkanmaan alueellisten ryhmien ja tapahtumien järjestäminen ja koordinointi, ryhmien ohjaaminen, omaisten ja ammattilaisten kouluttaminen, vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttaminen Pirkanmaan alueelle
  • laaja-alainen ja monitasoinen viestintä koko Pirkanmaalla omaisille, yleisölle, ammattilaisverkostolle sekä edunvalvonta- ja vaikuttamistyö ja siihen liittyvä verkostotyö

Lue tarkempi kuvaus työpaikasta: https://tyomarkkinatori.fi/etusivu/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/0100c081-707f-41c4-a828-417e4512605b

Mitä odotamme hakijalta

  • kykyä strategiseen ajatteluun ja toiminnan substanssin kehittämiseen
  • kokemusta mielenterveys-, päihde-, omais- ja perhetyöstä
  • toiminnan suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja raportointiin liittyvää kokemusta
  • vahvaa viestintäosaamista ja hyviä esiintymistaitoja
  • kykyä vaikuttamistyöhön ja verkostojen kehittämiseen
  • ylempää korkeakoulututkintoa

Lisätiedot ja hakeminen

Hakemus palkkatoiveineen ja CV toimitetaan sähköpostilla viimeistään 25.5.2022 toiminnanjohtaja Oili Huhtalalle.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Oili Huhtala, puh. 040 051 2878 / oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi tai kehittämispäällikkö Silja Lampinen, puh. 040 719 9262 / silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Pin It on Pinterest