Uusi hanke (2024-2026) huolehtivien nuorten parissa on käynnistymässä ja etsimme hankkeeseen työntekijöitä.

HANKETYÖNTEKIJÄ

Huolehtivat nuoret -hanke on yhdistyksen uusi STEA-rahoitteinen hanke vuosille 2024-2026. Hankkeen avulla kehitetään tukea nuorille (1320-vuotiaille), jotka kantavat huolta läheisestään, jolla on mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Hankkeessa tuetaan nuoria, joilla kuormitus ei vielä ole johtanut omiin ongelmiin, ja oikeanlaisen yhteisöllisen tuen avulla ennaltaehkäistään huolen kantamisen mahdollisia haitallisia vaikutuksia nuoren elämään.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden ja Tampereen kaupunginosaohjelman kanssa. Tampereella kerättyä lapsiperhedataa hyödynnetään tukitoimia suunniteltaessa (kaupunginosatyöskentely) ja yhdistyksen kokemusasiantuntijuutta viestinnän ja tukimallien kehittämisessä. Nuorten kanssa kehitetään vertaistuellisia ja toiminnallisia ryhmiä, tapahtumia, leirejä, verkkotukea, vapaaehtoistoimintaa. Toiminta kohdennetaan paikkoihin, joissa nuoret viettävät aikaansa. Hankkeessa myös kehitetään nuorten parissa toimiville aikuisille huolehtivan nuoren tilanteen tunnistamisen ja puheeksi ottamisen välineitä (nuorisotyöntekijöille, harrastusohjaajille, kouluvalmentajille).

Nuorten osallisuus ja vertaistoiminta ovat tärkeässä osassa hankkeessa, kuten myös koko yhdistyksen arjessa. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat toimintaa ohjaavia arvoja niin yhdistyksen sisällä kuin myös ulkopuolella. Yhdistys tekee aktiivista edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä omaisten/läheisten ja sairastuneiden etujen ajamiseksi ja mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyvän stigman vähentämiseksi. Yhdistyksen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hanketyöntekijän keskeisiä tehtäviä ovat

  • hankkeen toimintojen ja sisältöjen suunnittelu, seuranta, toteutus, arviointi, raportointi vastaavan hanketyöntekijän työparina
  • yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävästä verkosto- ja muu yhteistyö
  • nuorten vertaistoimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö
  • osallistuminen hankkeen monitasoiseen viestintään

Odotamme hakijalta

  • kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä
  • kokemusta mielenterveys-, päihde-, läheis- ja perhetyöstä
  • kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja kouluttamisesta, kokemus vapaaehtoistoimijoiden kanssa työskentelystä plussaa
  • viestintäosaamista ja hyviä esiintymistaitoja
  • korkeakoulututkintoa

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtäväkentän sekä mahdollisuuden toimia yhteiskunnallisesti merkittävässä läheis- ja perhetyössä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja sillä ehdolla, että hankeavustusehdotus saa alkuvuodesta lopullisen hyväksynnän sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tehtävään liittyy iltatyötä sekä ajoittain viikonlopputyötä.

Yhdistyksessä on käytössä sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus.

Hakuohjeet

Hakemus palkkatoiveineen ja CV toimitetaan sähköpostilla viimeistään 11.2.2024 toiminnanjohtaja Silja Lampiselle.

HAKU PÄÄTTYNYT.

Pin It on Pinterest