Teen Tampereen yliopistossa pro gradu -tutkimusta mielenterveys- ja päihdeomaisten stigman kokemuksista yhteistyössä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFamin kanssa. Tutkimuksella haluan selvittää, kuinka paljon mielenterveys- ja päihdeomaiset kärsivät ennakkoluuloista, syrjinnästä, laiminlyönnistä, stereotypisoinnista tai syyllistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Olen kiinnostunut myös kuulemaan keinoista, joiden avulla omaiset ovat oppineet pärjäämään mahdollisen stigman kanssa. Kaikki kokemukset tai niiden puute ovat arvokkaita.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan sähköiseen lomakekyselyyn, mikäli omaisena toimiminen koskettaa sinua! Kyselyyn pääset vastaamaan tämän tekstin lopussa olevan linkin kautta. Tekstin liitteenä on myös tietosuojailmoitus, jonka lukeminen on edellytys kyselyyn vastaamiselle. Tutkimuksessa huolehditaan, ettei yksikään vastaaja ole tunnistettavissa vastauksestaan.

Haluan pro gradu -tutkimuksellani lisätä yhteiskunnallista tietoisuutta mielenterveys- ja päihdeomaisten stigmatisoiduksi tulemisen kokemuksista, jotta stigma osattaisiin jatkossa paremmin tunnistaa, ja jotta siihen osattaisiin jatkossa paremmin puuttua. Suuri kiitos siis, mikäli koet jaksavasi ja olevasi halukas olemaan osa tätä tutkimustyötä!

Mikäli kaipaat lisätietoa tutkimuksesta tai sinulla ilmenee ongelmia tutkimukseen vastaamisessa, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: emilia.valaranta@tuni.fi

Tutkimukseen vastaaminen on mahdollista 1.2.2024-1.3.2024.

Kaikkea hyvää sinulle toivottaen ja yhteistyöhalukkuudesta kiittäen,

Emilia Valaranta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Linkki tutkimuskyselyyn: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEETyRmYbVPFHqbAIsduwrjhUM1hDREpFU0FMTENPVllKNVRXM044UTFMRi4u

Pin It on Pinterest