Mielenterveys on osa ihmisen kokonaishyvinvointia ja -terveyttä. Sen määrä ja laatu voivat muuttua eri elämäntilanteissa, mutta jokaisella on mielenterveyttä aina. Se on positiivinen asia ja tärkeä elämäntaito, voidaan puhua kansalaistaidosta. Mielenterveystaidot ovat voimavara: jokainen voi treenata ja vahvistaa mielenterveyttään. Jokainen voi tunnistaa omaa mielenterveyttään tukevia, suojaavia ja vahvistavia tekijöitä, jotka auttavat selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa. Koska ihminen on kokonaisuus, tekijät voivat olla psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia. Ne voivat ”tulla” omasta itsestä tai ulkopuolelta.

Tietoisuus omaan mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä auttaa monella tapaa. Niin tietää, miten voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja terveyteen. Asioiden sanoittaminen ja niistä puhuminen on helpompaa ja tekee elämästä rikkaamman.

Voimme osaltamme myös vähentää mielenterveyteen liittyvää stigmaa. Mielenterveys on terveyttä, ei sairautta. Erilaiset tilanteet, myös haasteet ovat osa elämää, eikä niistä ole tarkoitus selvitä yksin. Olemme täällä toisiamme varten, mutta toiset eivät voi tietää ajatuksiamme ja tunteitamme ilman että kerromme niistä.

 

Omaisen rooli on haasteellinen: kun tukee toista, niin ei aina muista huolehtia itsestä. Olipa tilanne mikä tahansa, meidän on hyvä muistaa, että lentokoneessakin ensin laitetaan happinaamari itselle ja sitten autetaan toisia.

Valtion kärkihankkeisiin kuuluvat Mielenterveyden ensiapu® (MTEA) -koulutukset tarjoavat oivan mahdollisuuden pysähtyä mielenterveysteeman äärelle sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla. Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksen aiheita ovat mm. ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, tunnetaidot sekä arjentaidot. MTEA® 2 -koulutus painottuu mielenterveyden häiriöihin. Koulutusryhmissä teorian, ryhmä- ja yksilötyöskentelyn lisäksi antoisaa ovat vertaistuki ja keskustelut, jotka avaavat teemoja konkreettisesti. Ympäri Suomen tarjotaan koulutuksia, joihin kannattaa osallistua. Tampereella useat tahot tarjoavat koulutuksia. Koulutuksen jälkeen sinulla on myös mahdollisuus kouluttautua kouluttajaksi. Näistä kaikista saat lisätietoa Mielenterveysseuran nettisivuilta.

Mielenterveystaitojen opetteleminen on kannattavaa, sillä arjessa opitut selviytymiskeinot eivät aina toimi. On löydettävä oma tie ja itselle sopivat keinot, sekä tehtävä joskus raskaitakin valintoja, jotta voi elää omannäköistä ja -makuista elämää. Unohtamatta läheisten tukea ja rinnalla kulkemista. Selviytyjän purjeet voi auttaa oman tilanteen pohdiskelussa.

 

”Sitä toistaa elämässään samoja keinoja, kunnes ymmärtää, etteivät opitut keinot vie eteenpäin. Näin minullekin kävi: yrityksistä huolimatta en voinut hyvin.”

Löydettyäni oman polkuni, olen tehnyt vapaaehtoistyötä maallikkopohjalta yli 10 vuotta ja kouluttautunut ryhmänohjaajaksi, työnohjaajaksi, FinFamin kokemusasiantuntijaksi ja MTEA® -kouluttajaksi. Koen tärkeäksi, että saan kulkea toisen rinnalle sen hetken, joka on tarpeellinen hänelle. Olen läsnä ja kuuntelen – saan siitä huomattavasti enemmän kuin annan.

FinFami-yhteisö tarjoaa vapaaehtoisille lisäkoulutusta, virkistystoimintaa ja työnohjausta, jotka tukevat motivaatiota ja jaksamista. Halutessaan voi myös osallistua moneen toimintaan, muun muassa osallistua erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin oman kiinnostuksen mukaan tai ohjata niitä. On huippua olla osa mahtavaa, samanhenkistä joukkoa yhteisössä, joka vastaa omaa arvomaailmaa. Kun haluat ja tarvitset, me Finfamissa olemme käytettävissäsi ja tukenasi. Et jää yksin.

Pidetään yllä joka päivä mielenterveyttämme, vaalitaan itselle tärkeitä asioita ja huolehditaan itsestämme ja läheisistämme. Kun annamme, saamme – ja jaksamme yhdessä eteenpäin.

 

Satu Suihkonen

Pin It on Pinterest