Opas masentuneen nuoren vanhemmille

Tämä opas on tehty vanhempia varten. Se tarjoaa tukea vanhemmille arjesta selviytymiseen masentuneen nuoren kanssa. Oppaaseen on koottu merkkejä, mistä tunnistaa nuoren masennus, sekä keinoja, miten tukea nuorta. Vanhemman on tärkeä huolehtia myös omasta jaksamisestaan selviytyäkseen arjesta nuoren kanssa ja voidakseen olla tämän tukena.

Pin It on Pinterest