Opas masentuneen nuoren vanhemmille

Elämä nuoren vanhempana voi olla joskus haastavaa. Lisähaasteita arkeen tulee, kun normaalin nuoruuden myllerryksen lisäksi nuori sairastuu masennukseen. Oman lapsen masennuksen havaitseminen voi olla vaikeaa, sillä vaikka nuorten masennus ilmenee periaatteessa samoin kuin aikuisten, nuori voi oirehtia myös toisin. Nuori ei välttämättä itsekään huomaa olevansa masentunut. Masennus saattaa herättää nuoressa syyllisyyden ja häpeän tunteita, jotka hankaloittavat entisestään masennuksen tunnistamista.

Tämä opas on tehty vanhempia varten. Oppaaseen on koottu tietoa masennuksesta. Se tarjoaa tukea vanhemmille masentuneen nuoren kanssa toimimiseen. Vanhemman on tärkeää huolehtia omasta jaksamisestaan selviytyäkseen arjesta nuoren kanssa ja voidakseen olla nuoren tukena.

Pin It on Pinterest