Omaistyön kehittäminen verkostoyhteistyöllä

Tämä opas on suunnattu järjestötoimijoille, jotka suunnittelevat alueellisen yhteistyöverkoston eli kuntayhteistyön käynnistämistä oman järjestön sekä kunnan julkisen sektorin ja muiden järjestötoimijoiden kanssa. Yhdistyksessämme on tehty verkostoyhteistyötä kunnan julkisen sektorin ja muiden järjestötoimijoiden kanssa jo pitkään. Kokemustemme mukaan tämä yhteistyö on hyödyttänyt siihen osallistuneita. Hyvä lähtökohta yhteistyölle on ollut kumppanuus, jossa kunkin osaamista arvostetaan ja tarvitaan.

Yhteistyön avulla on voitu kehittää alueella tehtävää mielenterveys- ja päihdeomaistyötä. Tällä tavoin on voitu vahvistaa omaisten hyvinvointia. Yhteistyön kautta on tutustuttu toimijoihin ja opittu paremmin ymmärtämään toistemme näkemyksiä ja tekemisen tapoja. Yhdessä toimiminen on myös sitouttanut eri toimijoita. Haasteista selviytymisestä on saatu yhteisiä onnistumisen kokemuksia.

Pin It on Pinterest