Päihderiippuvuus ja kaksoisdiagnoosi – opas omaiselle

Tämä opas on suunnattu omaisille ja se kertoo päihderiippuvuudesta ja kaksoisdiagnoosista. Kaksoisdiagnoosi ei nimestään huolimatta ole virallinen diagnoosi vaan puhekielinen ilmaus ja sen viralliset määritelmät vaihtelevat. Sillä tarkoitetaan yleensä kuitenkin tilannetta, jossa henkilöllä on psykiatrinen diagnoosi ja päihdediagnoosi. Tiukasti määriteltynä kaksoisdiagnoosipotilaalla on jokin psykoottistasoinen mielenterveyden häiriö ja päihdediagnoosi. Joskus päihdediagnoosia ei ole asetettu, mutta lähipiiri voi kuitenkin huomata läheisellään olevan riippuvuutta päihteisiin.

Oppaassa on kerrottu päihderiippuvuuden muodoista ja erilaisista hoitokeinoista. Siinä käydään läpi riippuvuuden vaikutuksia perhe-elämään ja sitä, kuinka omaiset voivat auttaa päihderiippuvaista läheistä. Yksi tärkeä osa opasta on tietysti omaisen oma jaksaminen.

 

Pin It on Pinterest