Opas omaiselle mielenterveys- ja päihdeongelmista

Tästä oppaasta löydät tietoa kaksoisdiagnoosista. Kaksoisdiagnoosi ei nimestään huolimatta ole virallinen diagnoosi vaan puhekielinen ilmaus ja sen viralliset määritelmät vaihtelevat. Sillä tarkoitetaan yleensä kuitenkin tilannetta, jossa henkilöllä on psykiatrinen diagnoosi ja päihdediagnoosi. Tiukasti määriteltynä kaksoisdiagnoosipotilaalla on jokin psykoottistasoinen mielenterveyden häiriö ja päihdediagnoosi. Joskus päihdediagnoosia ei ole asetettu, mutta lähipiiri voi kuitenkin huomata läheisellään olevan riippuvuutta päihteisiin.

Pin It on Pinterest