Mielen kuntoutujan, omaisen ja ammattilaisen edunvalvontaopas

Tämä opas on suunnattu sekä omaisille, kuntoutujille kuin ammattilaisille. Kun henkilö sairastuu psyykkisesti, myös omaiset ja läheiset kuormittuvat. Tässä tilanteessa on tärkeää, että kaikki perheenjäsenet saavat tietoa ja tukea; ilman näitä omaiselle ja läheiselle voi huolehtimisesta tulla liian suuri elämäntehtävä, joka voi johtaa omaan uupumiseen. Omaisella, oireilevalla läheisellä sekä hoitavalla taholla voi myös olla erilaisia näkemyksiä sairastuneen tuen tarpeesta. Hoitava taho voi esimerkiksi omissa periaatteissaan korostaa perhelähtöisyyttä, mutta käytännön asiakastyö on lähes yksinomaan yksilötyötä. Hyvät periaatteet eivät siis aina toteudu käytännössä.

Omaisia samoin kuin ammattilaisia askarruttaa: miten toimia, asioida ja kohdata ilman että kumpikaan joutuisi tilanteeseen, ettei kykene antamaan vastauksia tai kokee jäävänsä ilman kohdatuksi tulemista. Vielä nykyisinkin samat kysymykset ja pulmat herättävät paljon keskustelua niin omaisten kuin ammattilaistenkin kesken. Tämän oppaan toivotaan osaltaan tukevan ja kannustavan ammattilaisia, kuntoutujia ja omaisia toimivaan yhteistyöhön.

Oppaan on tuottanut FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena.

Pin It on Pinterest