Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry hakee kokopäivätoimista kokemusasiantuntijaa hanketyöntekijäksi STEA:n rahoittamaan Toivosta turvaa -hankkeeseen 1.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työ on määräaikainen jatkuen 30.6.2020 asti. Määräajan jälkeen työsopimusta voidaan jatkaa vuoden 2020 loppuun asti. Työaika on 38 tuntia viikossa. Työsuhteessa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika.

Toivosta turvaa -hankkeessa on työssä hankevastaava, hanketyöntekijä ja kaksi kokemusasiantuntijaa (hanketyöntekijää). Hakijalta odotamme kokemusasiantuntijakoulutusta ja kokemusta lapsiperheen arjesta, kun puolisolla on tai on ollut mielenterveys- tai päihdeongelmia.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n Toivosta Turvaa (2017 – 2020) hanke tarjoaa tukea lapsiperheille ja perheen arkeen osallistuville läheisille, silloin kun perheen vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa lapsiperheille suunnattuihin palveluihin kehitetääunsplahsyhteistyöhön ja kokemusasiantuntijuuteen pohjautuvia tukimuotoja, jotka mahdollistavat osaltaan lapsiperheiden kokonaisvaltaisen huomioimisen sekä vahvistavat läheisten osallisuutta palvelukokonaisuuksissa. Kokemusasiantuntijat ovat osa hankkeen moniammatillista tiimiä osallistuen niin kehittämis- kuin suorittavaankin työhön.

Hankkeen lapsiperheille suunnattuina toimintamuotoina käytetään ryhmätoimintoja ja henkilökohtaisia perheneuvontatapaamisia, joita on 1-5 tapaamista hankkeen palkattujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. Osa tapaamista toteutetaan sairastuneen vanhemman hoitavan tahon kanssa perhetapaamisena ja 1-3 tapaamista vertaistapaamisina. Perheen arkeen osallistuvien aikuisten kanssa etsitään yhdessä keinoja ratkaista arjen haasteita omista lähtökohdista käsin, vahvistetaan toivoa tulevasta ja tuetaan perheiden jo olemassa olevia voimavaroja. Perheitä vuorovaikutustaitoja tuetaan valmentavalla otteella, esimerkiksi pohtimalla kuinka keskustella perheessä vanhemman sairaudesta ja millaisia rooleja perheen sisällä on. Perheitä kannustetaan hyödyntämään myös palvelukokonaisuuksien tukimuotoja, kuten ottamalla osaa sairastuneen läheisen hoitokäynteihin, hankkimalla tietoa sairaudesta sekä oireista ja hakeutumalla tarvittavien tukimuotojen pariin, kuten vertaistukiryhmiin. Perheille suunnattuja vertaistukiryhmiä järjestetään kuukausittain. Lapsille ja nuorille järjestetään toiminnallisia ryhmiä. Aikuisille järjestetään vertaistukiryhmiä, joissa vahvistetaan vanhempien arjessa selviytymistä. Kaiken ryhmätoiminnan tarkoituksena on tukea perheiden toimijuutta ja luoda perheille helposti saavutettavia ryhmiä, myös tulevaisuudessa. Säännöllisten ryhmien lisäksi perheille tarjotaan mahdollisuutta myös virkistykseen ja yhteiseen mielekkääseen tekemiseen, jolla vahvistetaan perheen osallisuutta sekä positiivista mielenterveyttä. Mahdollistamalla perheille yhteistä aikaa ja toimintaa mahdollistetaan myös vertaisverkostojen luominen sekä vahvistetaan positiivista vanhemmuutta.

Hankkeen kaiken toiminnan taustalla on ammattilaisten kanssa tehtävä kehittämistyö. Kehittämistyötä tehdään eri tasoilla: yksittäisten perheiden osalta kehittämistyötä tehdään hoitavan tahon kanssa, yksikkötasolla kehittämistyötä tehdään jakamalla hankkeen kautta kartoitettua tietoa sekä kouluttamalla ammattilaisia omaistyön perusteista ja erityispiirteistä, sekä palveluiden tasolla kehittämällä yleismuotoisia tukimuotoja läheisille sekä vaikuttamalla jo olemassa oleviin rakenteisiin.

Hakemukset ja lisätiedot

Hakemus, CV ja palkkatoive pyydetään lähettämään sähköpostilla 9.10.2019 klo 16 mennessä toiminnanjohtaja Oili Huhtalalle osoitteeseen oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi

Lisätietoja avoimesta työpaikasta ja hankkeesta voi kysyä:

  • Kehittämispäällikkö Silja Lampiselta, puh. 040 719 9262, sähköposti: silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi
  • Hankevastaava Suvi Saariselta, puh. 050 438 9442, sähköposti: suvi.saarinen@finfamipirkanmaa.fi

Lisätietoja hankkeesta:

Pin It on Pinterest