(paikka täytetty) HAEMME OMAISTYÖN ALUEKOORDINAATTORIA PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUEEN LAAJUISEEN OMAISTYÖHÖN

Aluekoordinaattori toimii kehittämispäällikön työparina ja kehittää osaltaan Pirkanmaan alueen mielenterveysomaistoimintaa. Omaisten tukemisessa keskeinen merkitys on vertaistuella, toipumisorientaatiolla ja toivolla. Yhdistyksessä tehdään työtä lähellä ihmistä. Omaisten osallisuus, vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoiminta ovat tärkeässä osassa yhdistyksen arkea. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat toimintaa ohjaavia arvoja niin yhdistyksen sisällä kuin myös ulkopuolella. Yhdistyksellä on laaja yhteistyöverkosto Pirkanmaalla. Valtakunnallista yhteistyötä tehdään muiden FinFami yhdistysten kanssa. Yhdistys tekee aktiivista edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä omaisten ja sairastuneiden etujen ajamiseksi ja mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyvän stigman vähentämiseksi. Yhdistyksen toimintaa rahoittaa pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä pienellä osalla Pirkanmaan hyvinvointialue.

Aluekoordinaattorin keskeisiä tehtäviä ovat

  • kunta- ja verkostoyhteistyö erityisesti Tampereen ulkopuolella kuntatoimijoiden ja muiden oleellisten sidosryhmien kanssa kehittämispäällikön työparina
  • Pirkanmaan alueellisten ryhmien ja tapahtumien järjestäminen ja koordinointi, ryhmien ohjaaminen, omaisten ja ammattilaisten koulutukset, vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttaminen Pirkanmaan alueelle
  • laaja-alainen ja monitasoinen viestintä koko Pirkanmaalla omaisille, yleisölle, ammattilaisverkostolle sekä edunvalvonta- ja vaikuttamistyö ja siihen liittyvä verkostotyö

Odotamme hakijalta:

  • kokemusta mielenterveys-, päihde-, omais- ja perhetyöstä
  • kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja kouluttamisesta
  • toiminnan suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja raportointiin liittyvää kokemusta
  • viestintäosaamista ja hyviä esiintymistaitoja
  • korkeakoulututkintoa

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtäväkentän sekä mahdollisuuden toimia yhteiskunnallisesti merkittävässä omaistyössä.

Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä ja kulkemista Pirkanmaan alueella. Tehtävään liittyy jonkin verran iltatyötä sekä harvoin viikonlopputyötä.

Hakuohjeet

Hakemus palkkatoiveineen ja CV toimitetaan sähköpostilla toiminnanjohtaja Silja Lampiselle: silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja Silja Lampinen, 040 719 9262/ silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi
SOITTOAIKA: pe 27.1. klo 9-16 ja ma 30.1. klo 10-17

kehittämispäällikkö Teija Eskola, 050 313 3894 / teija.eskola@finfamipirkanmaa.fi
SOITTOAIKA: to 26.1. klo 9-16 ja pe 27.1. klo 9-16

Työpaikkailmoitus Työmarkkinatorissa: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/8e64a76d-c28b-4d23-8b71-87806052c05a

Pin It on Pinterest