(paikka täytetty) HAEMME HANKETYÖNTEKIJÄÄ ITUA (ISILLE TUKEA ARKEEN) -JATKOHANKKEESEEN

ITUA (Isille Tukea Arkeen) on STEA-rahoitteinen hanke, joka on toiminut Pirkanmaalla kolmen vuoden ajan. Hankkeessa on kehitetty malli isien tukemiseen Pirkanmaalla, kun isän kumppanilla tai lapsella (0-29 v.) on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Hanke on toiminut 11 kunnassa, ja hankkeessa on saatu merkittäviä tuloksia aikaan. STEA:n rahoittaman vuoden mittaisen jatkohankkeen tarkoituksena on levittää isäomaisten tukemisen hyvät käytännöt koko Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnaksi. Jatkohankkeen hanketyöntekijä toimii hankevastaavan työparina ja on mukana osaltaan jalkauttamassa Pirkanmaan alueen isäomaisten tukitoimintaa hyvinvointialueelle. Isäomaisten tukemisessa keskeinen merkitys on vertaistuella, toipumisorientaatiolla ja toivolla. Isäomaisten tukitoiminnassa osallisuus, vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoiminta ovat tärkeässä osassa. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat toimintaa ohjaavia arvoja niin hankkeessa kuin koko yhdistyksen toiminnassakin. Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto Pirkanmaalla. Valtakunnallista yhteistyötä tehdään muiden FinFami yhdistysten kanssa. Hankkeessa tehdään aktiivista viestintää ja vaikuttamistyötä mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyvän stigman vähentämiseksi.

Hanketyöntekijän keskeisiä tehtäviä ovat:

  • Pirkanmaan alueellisten isille tarkoitettujen ryhmien ja tapahtumien järjestäminen ja koordinointi: isäomaisten ryhmien ohjaaminen, isäomaisille suunnatun virkistys- ja retkitoiminnan järjestäminen, omaisten ja ammattilaisten koulutukset
  • isäomaisten vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttaminen Pirkanmaan alueelle
  • laaja-alainen ja monitasoinen viestintä koko Pirkanmaalla isille, muille omaisille, yleisölle, ammattilaisverkostolle, antistigmatyö

Odotamme hakijalta:

  • kokemusta mielenterveys-, päihde-, omais- ja perhetyöstä
  • kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja kouluttamisesta
  • toiminnan suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja raportointiin liittyvää kokemusta
  • viestintäosaamista ja hyviä esiintymistaitoja
  • korkeakoulututkintoa

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtäväkentän sekä mahdollisuuden toimia yhteiskunnallisesti merkittävässä isäomaistyössä.

Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä ja kulkemista Pirkanmaan alueella. Tehtävään liittyy jonkin verran iltatyötä sekä harvoin viikonlopputyötä.

Hakuohjeet

Hakemus palkkatoiveineen ja CV toimitetaan sähköpostilla toiminnanjohtaja Silja Lampiselle: silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Lisätiedot:

Lisätietoja ITUA-hankkeesta: www.finfamipirkanmaa.fi/itua-hanke

toiminnanjohtaja Silja Lampinen, 040 719 9262/ silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi
SOITTOAIKA: pe 27.1. klo 9-16 ja ma 30.1. klo 10-17

ITUA-hankkeen hankevastaava Tiina Vartiainen, puh. 050 4488134 / tiina.vartiainen@finfamipirkanmaa.fi
SOITTOAIKA: ke 25.1. klo 14-16, to 26.1. klo 8-12 ja ti 31.1. klo 12-16

Työpaikkailmoitus Työmarkkinatorissa: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/dc979221-c653-48d2-824b-72e563972070

Pin It on Pinterest