Kysyimme viime vuoden lopulla omaisten näkökulmia mielenterveys- ja päihdepalveluiden tilasta. Nyt tutkimus on valmistunut ja Heitteillä vai hoidossa? -raportti on luettavissa.

LUE RAPORTTI: heitteilla-vai-hoidossa-kyselyraportti-finfami-pirkanmaa-huhtikuu-2024.pdf

Raportin tuloksista

Vastaajista 76 % koki, ettei heidän läheisensä ole saanut riittävästi hoitoa kuluneen vuoden aikana, ja 75 % mielestä läheisen saama hoito ei ole ollut laadukasta. Vastaajista 62 % tunsi vahvaa huolta läheisensä huonosta selviytymisestä arjessa. Hoito- ja palveluvajetta sekä epäkohtia kuvattiin vastauksissa paljon. Erityisesti sosiaalipalvelujen saaminen vaikutti Pirhassa olevan vaikeaa ja epätasaista. Vastaajista yli puolet kertoivat, ettei heidän läheiselleen ollut nimetty omatyöntekijää tai hän ei tiennyt siitä, ja 36 % kertoi, ettei sairastuneelle ollut tehty lakisääteistä, kirjallista asiakas- ja/tai hoitosuunnitelmaa.

Raportti sisältää paljon vastaajien avovastauksia, jotka tuovat esille niin palveluiden tilan kuin omaisten kokeman kuormituksen ja sairastuneiden epätoivon. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • ”Hoitoa on ollut lähes mahdoton saada. Useammasta itsemurhayrityksestä, akuutista psykoosista ja vaarallisuudesta huolimatta hoitoon pääsy on ollut vaikeaa. Muutaman kerran on päässyt osastojaksolla vuoden aikana, mutta ne ovat olleet hyvin lyhyitä 1-2 päivää, jonka jälkeen vointi on taas heti romahtanut.”
  • ”Nuoreni olisi tarvinnut psykiatrista apua jo vuosia sitten. Nyt keräillään sitä satoa, kun lähes aikuisen ikäinen nuori ei motivoidu omaan hoitoonsa, vaan hakee avun huumeista.”
  • ”Poikaani pyydettiin menemään kotiin, vaikka oli psykoosissa ja uhkasi tappaa itsensä.”
  • ”Työni ja vapaa-aikani joutuu joustamaan jatkuvasti läheiseni sairauksien huonon hoitotasapainon vuoksi. Perun vapaa-ajan menoja ja järjestelen uudelleen töitäni tai osallistun työpalavereihin auton ratista tai samalla läheistäni hoivaten.”
  • ”Omaista ei kuunnella, mutta oletetaan että otamme aikuisen lapsen hoidettavaksi kotiimme.”
  • ”Läheinen selviytyy huonosti arjessa. Hän tarvii päivittäisiin toimiin apua. Mm. saattaa olla useamman viikon peseytymättä.”
  • ”Olen huolissani ja tämä kaikki kuormittaa vain meitä muita perheessä niin että kohta muutkin ovat avun tarpeessa.”

Olemme tehneet useita kyselyitä ja tutkimuksia viime vuosina ja nyt saadut tulokset ovat samassa linjassa aiempien tulosten kanssa. Tämä on osoitus siitä, että tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä kohderyhmään eli heihin, joiden läheisellä on haasteita mielenterveyden tai päihteiden kanssa.

Tämän tutkimuksen on toteuttanut sosiaalipolitiikan dosentti Ritva Nätkin. Esittelimme yhdessä Ritvan kanssa tutkimuksen tuloksia muutamille Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuuhenkilöille. Ritva Nätkinin diaesitys on katsottavissa tästä: heitteilla-vai-hoidossa-22042024-diaesitys

Lisätiedot

Tiedotamme juuri nyt hyvin ajankohtaista raporttia laajasti palveluihin ja päättäjille. Se toimitetaan myös median saataville. On aiheellista kysyä, tuovatko sosiaali -ja terveyspalveluihin kohdistuvat leikkaukset todellakin säästöjä vai onko niiden vuoksi edessämme maksettavana aiempaa suurempi lasku ja inhimillisen kärsimyksen määrä?

Mielenterveys- ja päihdepalvelut on suojattava leikkauksilta. Tälläkään hetkellä mielenterveys- ja päihdepalvelut eivät ole läheskään samalla tasolla resursoituja kuin somaattisiin sairauksiin liittyvät palvelut. Samoin sosiaalipalveluiden leikkaukset ovat lyhytnäköisiä. Järjestöjen ennaltaehkäisevän ja sosiaalityön arjen sujumista tukevan tuen avulla on mahdollista vaikuttaa siihen, millaiset hoitojonot meillä tulevaisuudessa on. Hyvä hoito ja yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaa sen, että osa sairastuneista pystyy palaamaan takaisin työelämään. On myös syytä muistaa sloganimme: kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Jättämällä sairastuneet heitteille omaisten kannateltavaksi, meillä on pian paljon lisää sairastuneita.

Toivomme päättäjiltä ja ammattilaisilta rohkeutta puolustaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden riittävää rahoitusta sekä näkemystä ratkaista käsissä olevat ongelmat hyvän organisaatioiden ja toimialojen raja-aidat ylittävän yhteistyön avulla.

Tulemme mielellämme keskustelemaan raportin sisällöstä ja yhteistyöstä ongelmien ratkaisemiseksi.

Yhteydenotot

Silja Lampinen, toiminnanjohtaja, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry
040 719 9262 / silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Pin It on Pinterest