Tampereella asuu satoja alaikäisiä nuoria, jotka kantavat huolta perheestään esimerkiksi läheisen sairauden tai mielenterveyden haasteiden vuoksi. Tampereella toteutettiin kokeilu, jossa nämä nuoret saivat tilata verkkosovelluksesta anonyymisti apua oman jaksamisensa tueksi. Nuoret olivat itse mukana suunnittelemassa toimintatapaa.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry osallistui hankkeen sisältöjen ja pilotin suunnitteluun sekä toteutukseen ja tarjosi keskustelutukea kokeiluun osallistuneille nuorille. Hankkeen vetovastuu oli Tampereen kaupungin Tampere Junior -kehitysohjelmalla ja toteutus oli osa valtiovarainministeriön koordinoimaa ja rahoittamaa valtakunnallista AuroraAI-tekoälyohjelmaa.

Lue aiheesta lisää Tampereen kaupungin -tiedotteesta: https://www.tampere.fi/ajankohtaista/2023/02/10/tampere-kokeili-uudenlaista-tukea-laheisistaan-huolehtiville-nuorille

Pin It on Pinterest