Etsimme uutta toiminnanjohtajaa yhdistykseemme. Pitkäaikainen toiminnanjohtajamme Oili Huhtala siirtää viestikapulamme seuraavalle ja jää pois toiminnanjohtajan tehtävästä tulevana kesänä.

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1988 ja sen tehtävänä on edistää omaisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun läheinen sairastuu psyykkisesti tai hänellä on päihderiippuvuus. Toimialueena on koko Pirkanmaa.

Yhdistyksen omaisille suunnattu toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, joka on pääosin maksutonta. Näitä ovat mm. maksuton keskusteluki ja neuvonta (omaisneuvonta), vertaistuki, vertaistukiryhmät, virkistystoiminta, retket, koulutukset ja kurssit. Tämän lisäksi yhdistys tekee vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä sekä tekee tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen, ammattilaisten sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa.

Yhdistyksellä on käynnistymässä keväällä uusi hanke, jonka myötä yhdistyksessä on 16 palkattua työntekijää. Toiminnassa on mukana reilu 100 vapaaehtoistoimijaa, joista noin 70 % on kouluttautunut kokemusasiantuntijaksi. Yhdistykseen kuuluu noin 1000 jäsentä.

Toiminnanjohtajan tehtävät

  • vastaa yhdistyksestä ja sen kehittämisestä sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta (hallinnon näkökulmasta keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat yhdistyksen luottamushenkilöt)
  • toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja arviointia tehdään yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa
  • avustustoimintaan liittyvät tehtävät ovat keskeisessä roolissa toiminnanjohtajan työssä (yhdistyksen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä pienellä osuudella Tampereen kaupunki)

Lue tarkempi kuvaus työpaikasta: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/11263569

Mitä odotamme hakijalta

  • vankkaa henkilöstö-, talous- ja substanssijohtamisen taitoa
  • kykyä strategiseen ajatteluun ja toiminnan kehittämiseen
  • kokemusta mielenterveys-, päihde-, omais- ja perhetyöstä
  • vahvaa viestintäosaamista ja hyviä esiintymistaitoja
  • kykyä vaikuttamistyöhön ja verkostojen kehittämiseen
  • osaamista rahoituksen hakemiseen ja varainhankintaan
  • ylempää korkeakoulututkintoa

Lisätiedot ja hakeminen

Hakemukset palkkatoiveineen ja CV sekä mahdolliset kysymykset osoitetaan hallituksemme puheenjohtajalle.
– Klaus Lehtinen, puh. 050 627 24 / sähköposti: klaus.lehtinen@fimnet.fi

Pin It on Pinterest