Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on mukana  valtakunnallisessa Recovery-hankkeessa, joka tekee toipumiseen suuntautuvaa ajattelumallia tutuksi mielenterveyspalveluissa. Hankkeessa kehitetään sosiaalista kuntoutusta toipumisorientaation periaatteiden, kokemusasiantuntijoiden ja positiivisen mielenterveyden mittarin avulla. Muita yhteistyökumppaneita hankkeissa ovat:

Lapin yliopisto (hallinnoija)
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveysomaisten keskusliitto
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
(Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Sastamala)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoa Taysin sivuilta.

Mitä on Recovery-toipumisorientaatio?
Recovery-toipumisorientaation ajattelumallissa keskeistä on toivon ylläpito sekä ajatus, että mielenterveysongelmista on mahdollista toipua tai niiden kanssa on mahdollista elää täyspainoista elämää. Osallisuutta tukeva ja asiakaslähtöinen sosiaalisen kuntoutuksen malli huomioi entistä paremmin sosiaalisten tekijöiden ja toimintaympäristön vaikutuksen mielenterveyskuntoutujaan.

Toipumisorientoituneissa mielenterveyspalveluissa tuetaan ja ylläpidetään asiakkaan osallisuutta arkielämän eri osa-alueisiin, kuten työ, asuminen, harrastustoiminta, ajankäyttö, ihmissuhteet ja yhteisöt. Palveluja kehitetään siten, että kynnys arkipäiväisten asioiden omatoimiseen hoitamiseen madaltuu.

Pin It on Pinterest