Toteutimme nettikyselyn mielenterveys- ja päihdeomaisille liittyen koronavirusepidemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Kyselyssä selvitettiin omaisten näkemyksiä mm. muutoksista niin sairastuneiden kuin heidän omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Kyselyä jaettiin Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n ja sen jäsenyhdistysten nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 266 mielenterveysomaista, joista lähes kolmannes oli Pirkanmaalta.

Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että poikkeustilanne itsessään aiheuttaa pelkoa sairastuneen voinnista tai mahdollisesta oireiden pahenemisesta tai uusiutumisesta. Vaikka läheisen tilanne ei olisikaan huonontunut, niin siitä huolimatta tilanne kuormittaa omaisia, koska huoli on entistä suurempi. Muutoinkin omaisten näkökulmasta tilanne on erityisen haastava, sillä samaan aikaan sekä läheisen vointi että hoidon saanti ja laatu heikkenevät. Omaisilta kaivataan entistä enemmän apua ja tukea, kun heidän oma tilanteensakin on saattanut vaikeutua poikkeustilan vuoksi.

Esimerkkejä kyselyn tuloksista

Kyselyssä selvitettiin, miten ihmiset pystyvät tapaamaan sairastuneita läheisiään koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen aikana. Tässä kohtaa on syytä huomioida, että osa vastaajista asuu sairastuneen kanssa samassa taloudessa, joten tapaamisten suhteen ei kaikilla ole tapahtunut muutosta.
Valtakunnallisesti lähes puolet (47,7 %) omaisista arvioi sairastuneen voinnin huonontuneen (heikentynyt tai romahtanut) poikkeustilanteen aikana. Pirkanmaalla vastaava osuus oli vielä suurempi (56,3 %).
Omaisten oma jaksaminen ja mieliala on heikentynyt selvästi poikkeustilanteen aikana. Omaisten huoli on kasvanut ja se näkyi mm. annetuissa avovastauksissa. Omaiset ovat kaivanneet poikkeustilanteen aikana sosiaalista kanssakäymistä, vertaistukea ja vertaisryhmätoimintaa.

Esimerkkejä vastauksista avoimiin kysymyksiin

Sairastuneen läheisen hoito ja kuntoutus ovat hyvin monen vastaajan mielestä heikentynyt:

Hoidot ovat peruttu tai vaihdettu puhelinajoiksi, mutta puhelinaika ei ikinä vastaa kasvokkain käytyä keskustelua eikä luo yhtä lailla turvan tunnetta keskusteluun. Toki se on tyhjää parempi, ja nyt on tärkeää, että ammattilainen on ylipäätään tavoitettavissa. Hoitohenkilökunta on toiminut yhtä luontevasti kuin aiemminkin. Hoitotahon jonotilanne huolestuttaa entistä enemmän. Olemme huolissamme, kuinka hoitoaikojen käy koronan jälkeen, kun lähetteet alkavat rullata normaalisti. Aikoja on ollut lähes mahdotonta saada tähänkään asti.

Hän on itse peruuttanut kaikki lääkäriaikansa Koronan aiheuttaman ”liioitellun” pelon vuoksi

Ryhmätapaamiset ja aktiviteetit puuttuvat kokonaan. Läheinen eristäytyy entisestään. Ja päihteiden käyttö lisääntynyt.

Kyselyssä selvitettiin myös poikkeustilanteen vaikutuksia taloudelliseen tilanteeseen:

Eristäytyminen vie vähäiset voimavarat ja oman elämänhallinnan, ei jaksa maksaa laskuja. Kotiin tilattava ruoka maksaa, kun ei itse jaksa eikä saa kuntoutuksessa. Velkaantumisen vaara sekä hänellä että minulla, ja kasvanut huoli.

Me elämme jo kädestä suuhun. Luotot on kohta täynnä. Minun paikallani olemme juuri parikymppiä yli toimeentulotuen rajan eikä saada asumistukea.

Päihteiden käytön suhteen näkyi sekä hyviä että huonoja puolia:

Koronan tuoma hyvä puoli, että baarit kiinni ja kun yksin kotona juomista ei niin harrastanut ennenkään niin nyt mielialavaihtelut vähentyneet ja opiskelut sujuu paremmin mm ei ahdistu niin hankalistakaan tehtävistä

En tiedä onko päihteiden käyttö lisääntynyt, mutta huoli on suuri.

Päihteiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat (rikollisuus, väkivalta) lisääntyneet. Ei tapaa poikaansakaan enää.

Päihteiden käyttö lisääntyy, koska etätöissä kukaan ei huomaa juopottelua…tai näin läheiseni ajattelee. Itse epäilen, että etäpalaverissa humalatila kyllä huomataan.

Kyselyn kautta kerättiin myös omaisten näkemyksiä siitä, mitkä asiat auttaisivat tällä hetkellä sairastunutta läheistä kaikkein eniten:

Tiiviimmät puhelinhoitokontaktit. Hoidon lisäksi tällä hetkellä tarve myös arkiasioista huolehtimiseen: apu toimeentulotuen hakemiseen, apu siivoukseen, pyykinpesuun. Apua on teoriassa saatavilla, mutta kuka hoitaa ja tarttuu asiaan, ja kuka maksaa? Jonkinlainen ryhmätoiminta, vaikka ulkona.

Lämpö ja oikea läheisyys. Ja parempi fyysisten vaivojen hoito

Jonkunlainen vertais- tai muu tuki tai ystävätoiminta, koska on hyvin yksinäinen.

Omaisten oma huoli on kasvanut poikkeustilanteen myötä. Hyvinvointi ja jaksaminen ovat vaakalaudalla:

Vaimon jaksaminen koska tuntuu olevan pinna kireällä ihan pienestä. Romahdus voi tulla koska vaan koska kuormitus päikyn ja koulun ollessa kiinni on liian isoa.

Pelkään koronatartunnan vievän huonoon tilanteeseen. Olen huolissani läheiseni yksinäisyydestä. Minua rasittaa se, että joudun olemaan päivittäin tukena sen lisäksi että itse käyn työssä. Minulle ei jää vapaa-aikaa koska joudun olemaan koko ajan monenlaisessa apuna ja tukena.

Olen uupunut, väsynyt ja ajoittain epätoivoinen ja täysin rahaton. Isot erääntyneet laskupinot. Kahden kuukauden kuluttua henkinen vointi saattaisi olla parempi ja olisin kesälomalla. Mutta taloudellinen ahdinko jatkuu varmasti paljon pitempään.

Lue lisää

Tiivistelmä raportista esimerkiksi lehdistön ja median käyttöön:
https://www.finfamipirkanmaa.fi/wp-content/uploads/tiivistelma-koronanvirusepidemian-aiheuttaman-poikkeustilanteen-vaikutuksista-2020-finfami.pdf

Raportti kyselystä:
https://www.finfamipirkanmaa.fi/wp-content/uploads/kysely-koronanvirusepidemian-aiheuttaman-poikkeustilanteen-vaikutuksista-2020-finfami.pdf

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Oili Huhtala
Toiminnanjohtaja (TtM, sairaanhoitaja),
0400 512 878 / oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi

Silja Lampinen
Kehittämispäällikkö (sosionomi YAMK, geronomi AMK)
040 719 9262 / silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Pin It on Pinterest