30 vuoden aikana psykiatrisessa hoitojärjestelmässä on tapahtunut suuria muutoksia. 1980-luvulta lähtien psykiatrisia sairaalapaikkoja on vähennetty tuntuvasti ja vastuu sairastuneista on tämän myötä siirtynyt yhä enemmän avohoidolle sekä omaisille. Tämä sinänsä myönteinen kehitys ei ole tapahtunut ongelmitta. Omaisille se on merkinnyt vastuun lisääntymistä sairastuneiden jokapäiväisessä arkielämässä. Näistä lähtökohdista sai alkunsa Psykiatristen Potilaiden Omaiset ry vuonna 1988. Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 1994 Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:ksi ja vuonna 2015 Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:ksi.

Yhdistystoiminta lähti liikkeelle vapaaehtoispohjalta, mutta jo toisena toimintavuonna yhdistys sai RAY:lta avustusta toimitilan vuokraamiseen Tampereen keskustasta ja osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen. Siitä lähtien yhdistyksen toimintaa on rahoitettu pääasiassa RAY:n avustusten turvin. Yhdistys toteutti yhden merkittävimmistä unelmistaan vuonna 1995 perustamalla Iideshovin toimintakeskuksen yhdessä Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n sekä Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n kanssa. Viidessä vuodessa näiden kolmen yhdistyksen toiminta laajeni nopeasti, joten Iideshovin tilat kävivät ahtaiksi. Vuonna 2001 omaisyhdistys muutti Tampereen ydinkeskustaan osoitteeseen Hämeenkatu 25 A 3. krs. Vakuutusyhtiö Turvalta vuokrattuun toimitilaan. Kasvu jatkui, joten vuonna 2003 yhdistys vuokrasi lisätilaa saman talon 6. kerroksesta ja näissä tiloissa toimitaan edelleen.

Omaistyötä on vuosien myötä kehitetty lukuisten projektien avulla. Vuonna 1996 alkoi yhdistyksen ensimmäinen projekti ”Oikea tuki oikeaan aikaan”. Toimintojen kehittämistä jatkettiin vuonna 1999 alkaneessa Sopu-projektissa. 2000-luvulla tukitoimia kehitettiin projektien avulla kaikenikäisille omaisille. 2010 luvulla projekteissa on keskitytty omaistyön mallien ja hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja juurruttamiseen yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Aivan viime vuosina omaistyön kehittämisessä on panostettu kokemusasiantuntijatoimintaan. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt malli Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi. Yhdistyksessä toimii 40 aktiivista kokemusasiantuntijaa, joiden asiantuntemusta hyödynnetään monenlaisissa tehtävissä.

Omaisten toisilleen tarjoama vertaistuki on ollut punaisena lankana yhdistyksen perustamisesta lähtien. Monipuolisen vertaisryhmätoiminnan ohella omaisille on tarjolla vertaisneuvontaa. Selviytymisensä tukemiseksi omaiset tarvitsevat myös tietoa, jota tarjotaan omaisneuvonnan, koulutus- ja kurssitoiminnan sekä oppaiden välityksellä.Yhdistys on lisännyt näkyvyyttään ottamalla käyttöön uudenlaisia viestintäkanavia ja saanut sen myötä uusia omaisia toiminnan piiriin. Viime vuoden lopussa yhdistyksessä oli 1307 jäsentä.

Myös yhdistyksen työntekijöiden määrä on lisääntynyt. Tällä hetkellä yhdistyksessä on 17 palkattua työntekijää. Vapaaehtoistoimijoita on 70. Vuodelle 2018 yhdistys sai STEA:n (entisen RAY:n) avustusta pirkanmaalaisten omaisten tukemiseen yli miljoona euroa.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry täyttää 30 vuotta 15.2.2018. Syntymäpäivää vietetään Iideshovissa muistelemalla yhdistyksen 30-vuotista historiaa. Syksyllä Ilonan päivänä 9.10. järjestetään juhlaseminaari, johon myös yhteistyökumppanit ovat tervetulleita. Myös aiempia vuosijuhlia on juhlittu valtakunnallisen mielenterveysomaisten päivän, Ilonan päivän, aikoihin.

10-vuotisjuhlia vietettiin Scandic Hotel Rosendahlissa, 15-vuotisjuhlia Sopimusvuoren Pirkonhovissa, 20-vuotisjuhlia Komediateatterilla ja 25-vuotisjuhlia Ravintola Ziperiassa. Vuosijuhlissa yhdistys on palkinnut omaistyössä ansioituneita omaisia ja ammattilaisia. Juhlien ja merkkipäivien tarkoituksena on koota yhteen omaiset sekä omaistyön toimijat ja tuoda julkisuuteen omaisten asemaa ja yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen toiminnan alkuvaiheista julkaistiin 5-vuotishistoriikki vuonna 1993. Julkaisusta huokuu, miten suuri ja voimia vaativa ponnistus yhdistyksen perustaminen oli. Ilman aktiivisia eteenpäin pyrkiviä omaistyön sankareita yhdistys olisi jäänyt perustamatta. Osa näistä omaistyön sankareista on jo edesmenneitä, osa eläkkeellä ja poissa yhdistyksen toiminnasta. 20-vuotishistoriikkiin on koottu perustajajäsenten ja alkuvuosina aktiivisesti toimineiden haastatteluja. Tulevana Ilonan päivänä julkaistavaan 30-vuotishistoriikkiin haastatellaan henkilöitä, jotka ovat matkan varrella tulleet mukaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen toiminta on ollut tavoitteellista ja määrätietoista koko 30-vuotisen historiansa ajan. Ilman hyvää ja toinen toisensa työtä kunnioittavaa asennoitumista yhdistys ei olisi kehittynyt tähän laajuuteen. Myöskin hyvät suhteet valtakunnallisesti niin Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n kuin muihinkin jäsenjärjestöihin sekä paikallisesti muiden sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa ovat vuosien saatossa olleet ensiarvoisen tärkeitä. Toivottavasti sama tekemisen meininki jatkuu tästä eteenpäinkin. Lämpimät kiitokset kaikille yhdistyksen toiminnassa mukana olleille omaisille, työntekijöille, vapaaehtoistyöntekijöille, luottamushenkilöille, opiskelijoille, yhteistyökumppaneille, STEA:lle (entiselle RAY:lle) ja muille rahoittajille sekä kaikille muille yhdistyksen toimintaa tukeneille.

Oili Huhtala, toiminnanjohtaja

Pin It on Pinterest