Etsimme kolmea työntekijää uuteen kolmivuotiseen hankkeeseemme, jossa kehitetään omaistyötä Tampereen kaupungin terveysasemien mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Hankkeesta on kerrottu tarkemmin täällä.

  • Hankevastaava
  • Hanketyöntekijä
  • Hanketyöntekijä (kokemusasiantuntija)

Hakuaika päättyy 20.1.2022.

Lisätietoja ja tarkemmat tehtäväkuvaukset

HANKEVASTAAVAN PAIKKA
Haemme hankevastaavaa uuteen hankkeeseen, josta on STEA:n avustusehdotus vuosille 2022-2024.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on vuonna 1988 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää omaisen/läheisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun hänen perheenjäsenellään, sukulaisellaan, ystävällään tai muulla läheisellään on mielenterveys- tai päihdehäiriö. Tätä tehtävää toteuttaakseen yhdistys ylläpitää Tampereen keskustassa toiminta- ja vertaiskeskusta. Yhdistyksessä on tarjolla sekä tukea että kansalaistoimintamahdollisuuksia omaisille, ammattilaisille ja kaikille, joita asia koskettaa. Vuonna 2022 yhdistyksessä on työssä 18 kokopäivätoimista työntekijää. Yhdistyksessä on yli 100 vapaaehtoistoimijaa, joista 2/3 on koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Lisätietoja yhdistyksestä löydät osoitteesta www.finfamipirkanmaa.fi

Haemme hankevastaavaa STEA-rahoitteiseen hankkeeseen, jossa kehitetään perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden omaistyötä. Hankkeen yhteistyökumppanina on Tampereen kaupunki. Hankkeen tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla mielenterveys- ja/tai päihdeomaisten tarpeet tulevat terveysasemilla tunnistetuiksi ja omaiset saavat yhdenmukaisesti oikea-aikaista tietoa ja tukea. Erityistä tukea tarvitsevien omaisten auttamiseksi rakennetaan tukipolkuja. Hanke linkittyy tulevaisuuden sote-keskusuudistukseen, jossa painotetaan nopeaa avunsaantia, ammattitaitoa, laadukkaita palveluita ja selkeitä auttamisprosesseja. Hankkeeseen palkataan hankevastaavan lisäksi kaksi hanketyöntekijää, joista toinen on koulutettu kokemusasiantuntija. Hankkeen työntekijät jalkautuvat Tampereen kaupungin terveysasemille. Hanketyöntekijöillä on työhuone yhdistyksen toimistolla (Hämeenkatu 25 A 6. krs.). Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.finfamipirkanmaa.fi/ajankohtaista

Odotamme sinulta:
– tehtävään sopivaa korkeakoulututkintoa
– kokemusta mielenterveys-, päihde-, omais-, perhe- ja järjestötyöstä
– hankeosaamista, joustavuutta, innostuneisuutta, hyviä organisointitaitoja ja kehittävää työotetta hankkeen menestykselliseen läpiviemiseen
– hyviä vuorovaikutus-, verkosto- ja yhteistyötaitoja
– digi- ja someosaamista

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan tehtäväkokonaisuuden omais- ja perhetyön kehittämisen saralla. Yhdistyksessä teemme työtä yhdessä sekä moniammatillisen tiimin että omaiskokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Työ on kokoaikainen ja sisältää satunnaisesti iltatöitä. Työsuhteen ehdot perustuvat sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen.

Lisätietoja voit kysyä puhelimitse toiminnanjohtaja Oili Huhtalalta (puh. 040 051 2878) tai kehittämispäällikkö Silja Lampiselta (puh. 040 719 9262) 10.1.2022 alkaen. Voit kysyä tietoa myös sähköpostilla: oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi tai silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Hae tehtävää lähettämällä hakemus, CV ja palkkatoive sähköpostilla viimeistään 20.1.2022 osoitteeseen oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi


HANKETYÖNTEKIJÄN PAIKKA
Haemme hanketyöntekijää uuteen hankkeeseen (2022-2024)

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on vuonna 1988 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää omaisen/läheisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun hänen perheenjäsenellään, sukulaisellaan, ystävällään tai muulla läheisellään on mielenterveys- tai päihdehäiriö. Tätä tehtävää toteuttaakseen yhdistys ylläpitää Tampereen keskustassa toiminta- ja vertaiskeskusta. Yhdistyksessä on tarjolla sekä tukea että kansalaistoimintamahdollisuuksia omaisille, ammattilaisille ja kaikille, joita asia koskettaa. Vuonna 2022 yhdistyksessä on työssä 18 kokopäivätoimista työntekijää. Yhdistyksessä on yli 100 vapaaehtoistoimijaa, joista 2/3 on koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Lisätietoja yhdistyksestä löydät osoitteesta www.finfamipirkanmaa.fi

Haemme hanketyöntekijää STEA-rahoitteiseen hankkeeseen, jossa kehitetään perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden omaistyötä. Hankkeen yhteistyökumppanina on Tampereen kaupunki. Hankkeen tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla mielenterveys- ja/tai päihdeomaisten tarpeet tulevat terveysasemilla tunnistetuiksi ja omaiset saavat yhdenmukaisesti oikea-aikaista tietoa ja tukea. Erityistä tukea tarvitsevien omaisten auttamiseksi rakennetaan tukipolkuja. Hanke linkittyy tulevaisuuden sote-keskusuudistukseen, jossa painotetaan nopeaa avunsaantia, ammattitaitoa, laadukkaita palveluita ja selkeitä auttamisprosesseja. Hankkeeseen palkataan hankevastaava ja kaksi hanketyöntekijää, joista toinen on koulutettu kokemusasiantuntija. Hankkeen työntekijät jalkautuvat Tampereen kaupungin terveysasemille. Hankkeen työntekijöillä on työhuone yhdistyksen toimistolla (Hämeenkatu 25 A 6. krs.). Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.finfamipirkanmaa.fi/ajankohtaista

Odotamme sinulta:
– tehtävään sopivaa korkeakoulututkintoa
– kokemusta mielenterveys-, päihde-, omais-, perhe-, hanke- ja järjestötyöstä
– hyviä vuorovaikutus-, kohtaamis- ja ryhmien ohjaamistaitoja
– innostuneisuutta, joustavuutta ja kehittävää työotetta
– hyviä verkosto- ja yhteistyötaitoja
– digi- ja someosaamista

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan tehtäväkokonaisuuden omais- ja perhetyön kehittämisen saralla. Yhdistyksessä teemme työtä yhdessä sekä moniammatillisen tiimin että omaiskokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Työ on kokoaikainen ja sisältää satunnaisesti iltatöitä. Työsuhteen ehdot perustuvat sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen.

Lisätietoja voit kysyä puhelimitse toiminnanjohtaja Oili Huhtalalta (puh. 040 051 2878) tai kehittämispäällikkö Silja Lampiselta ( puh. 040 719 9262) 10.1.2022 alkaen. Voit kysyä lisätietoja myös sähköpostilla:
oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi
silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Hae tehtävää lähettämällä sähköpostilla hakemus, CV ja palkkatoive viimeistään 20.1. 2022 osoitteeseen oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi


HANKETYÖNTEKIJÄ (KOKEMUSASIANTUNTIJA)

Haemme kokemusasiantuntijaa hanketyöntekijäksi uuteen hankkeeseen, johon on STEA:n avustusehdotus vuosille 2022-2023

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on vuonna 1988 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää omaisen/läheisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun hänen perheenjäsenellään, sukulaisellaan, ystävällään tai muulla läheisellään on mielenterveys- tai päihdehäiriö. Tätä tehtävää toteuttaakseen yhdistys ylläpitää Tampereen keskustassa toiminta- ja vertaiskeskusta. Yhdistyksessä on tarjolla sekä tukea että kansalaistoimintamahdollisuuksia omaisille, ammattilaisille ja kaikille, joita asia koskettaa. Vuonna 2022 yhdistyksessä on työssä 18 kokopäivätoimista työntekijää. Yhdistyksessä on noin 100 vapaaehtoistoimijaa, joista 2/3 on koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Lisätietoja yhdistyksestä löydät osoitteesta www.finfamipirkanmaa.fi

Haemme hanketyöntekijää (omaiskokemusasiantuntijaa) STEA-rahoitteiseen hankkeeseen, jossa kehitetään perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden omaistyötä. Hankkeen yhteistyökumppanina on Tampereen kaupunki. Hankkeen tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla mielenterveys- ja/tai päihdeomaisten tarpeet tulevat terveysasemilla tunnistetuiksi ja omaiset saavat yhdenmukaisesti oikea-aikaista tietoa ja tukea. Erityistä tukea tarvitsevien omaisten auttamiseksi rakennetaan tukipolkuja. Hanke linkittyy tulevaisuuden sote-keskusuudistukseen, jossa painotetaan nopeaa avunsaantia, ammattitaitoa, laadukkaita palveluita ja selkeitä auttamisprosesseja. Hankkeeseen palkataan hankevastaava ja kaksi hanketyöntekijää, joista toinen on koulutettu kokemusasiantuntija. Hankkeen työntekijät jalkautuvat Tampereen kaupungin terveysasemille. Hanketyöntekijöillä on työhuone yhdistyksen toimistolla (Hämeenkatu 25 A 6. krs.)

Hanketyöntekijäksi (kokemusasiantuntijaksi) palkataan henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta läheisen mielenterveys- ja/tai päihdehäiriöstä. Kokemusasiantuntija toimii yhdessä ammattilaisen kanssa. Kokemusasiantuntijan tehtäviin kuuluu hankkeen suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä hankevastaavan ja hanketyöntekijän kanssa. Kokemusasiantuntijan tehtäviin kuuluu myös omaisille suunnattu omais- ja vertaisneuvonta ammattilaisen työparina tai yksin. Kokemusasiantuntija toimii myös omaisille suunnattujen ryhmien ohjaajana, oman selviytymis- ja toipumiskokemuksen jakajana ja toivon ylläpitäjänä. Kokemusasiantuntijan asiantuntemusta hyödynnetään myös ammattilaisille suunnatuissa ”kokemus kuulluksi” tilaisuuksissa, omaisille suunnatuissa koulutuksissa ja infotilaisuuksissa sekä hankkeen viestinnässä. Jalkautuva omaistyö kuten aulaesittelyt ja messutapahtumat kuuluvat myös työnkuvaan. Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.finfamipirkanmaa.fi/ajankohtaista

Odotamme sinulta
– jo suoritettua kokemusasiantuntijakoulutusta
– oma-aloitteista, innostunutta ja aktiivista työotetta
– hyviä vuorovaikutustaitoja ja rohkeutta jakaa omaan omaiskokemukseesi liittyvää asiantuntijuutta toisten omaisten auttamiseksi ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi
– joustavuutta, kehittävää työotetta

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan tehtäväkokonaisuuden omaistyön kehittämisen saralla. Yhdistyksessä teemme työtä yhdessä sekä moniammatillisen tiimin että omaiskokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Työ on kokoaikainen ja sisältää satunnaisesti iltatöitä. Työsuhteen ehdot perustuvat sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen.

Voit kysyä lisää työnkuvasta, kokemusasiantuntijan koulutuksesta tai muusta työhön liittyvästä puhelimitse toiminnanjohtaja Oili Huhtalalta (puh. 040 051 2878) tai kehittämispäällikkö Silja Lampiselta ( puh. 040 719 9262) 10.1.2022 alkaen. Voit lähettää kysymyksiä myös sähköpostilla
oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi
silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi

Hae tehtävää lähettämällä sähköpostilla hakemus, CV ja palkkatoive viimeistään 20.1. 2022 osoitteeseen oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi

Pin It on Pinterest