Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoluonnos yhtenäisen hoidon perusteista lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatriassa on ollut kommentoitavissa STM:n verkkosivuilla syyskuun loppuun saakka. FinFami Pirkanmaan edunvalvonta- ja vaikuttamistyöryhmä on kerännyt kommentteja luonnokseen yhdistyksen toiminnassa mukana olevilta omaisilta ja ammattilaisilta. Yhteistyössä kootut kommentit toimitettiin sosiaali- ja terveysministeriöön.

Lastenpsykiatrian erityispalveluissa ja -sairaanhoidossa ongelmana on, etteivät vanhemmat useimmiten ole tietoisia lapsensa hoito- tai kuntoutussuunnitelmista. Suunnitelmia ei aina näytetä perheille. Kaiken hoidon niin lasten- kuin nuortenpsykiatriassa on tapahduttava perheen kanssa yhteistyössä ja oltava läpinäkyvää.

Lapsen sairastuessa myös vanhemmat tarvitsevat tukea. Lasten mielenterveystyöhön liittyvä vanhemmuuden tuki ei aina ole asiakaslähtöistä, vaan samaa konseptia tarjotaan, vaikka perheiden tarpeet vaihtelevat suuresti. Vanhemmuuden tukemisessa ei myöskään aina huomioida riittävästi vanhempien jaksamista, vaikka se on perheen hyvinvoinnin kannalta keskeistä. Vanhemmuuden tuen pitää olla konkreettista ja tarpeenmukaista, eikä se saa kuormittaa perhettä lisää.

Tällä hetkellä lastenpsykiatrisen kiireettömän hoidon käytännöt ovat eri kunnissa täysin erilaiset, mikä asettaa perheet eriarvoiseen asemaan. Asuinpaikasta riippumatta lapsen tulisi päästä perustutkimuksiin nopeasti. Usein lastenpsykiatrinen akuutti- ja osastohoitokaan ei toteudu ajallaan, vaan hoitoa tarjotaan myöhässä. Lastenpsykiatrinen avohoito toteutetaan myös liian usein käytännössä lastensuojelun kautta. Lastensuojelu ei kuitenkaan korvaa psykiatrista hoitoa.

Pin It on Pinterest