Osallistu lisäämään tietoa mielenterveyden häiriötä sairastavien ihmisten läheisten toivosta!

Tampereen yliopiston terveystieteiden opiskelija Saana-Maria Stark työstää pro gradu -tutkielmaansa aiheena Toivo mielenterveyden häiriötä sairastavien ihmisten läheisten kuvaamana Suomessa – HHI-FI-mittarin validointi. Tutkielma on osa HHI-FI-mittarin validointi Suomessa eri väestöryhmillä -hanketta.

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Suomessa mielenterveyden häiriöitä sairastavien ihmisten läheisten toivoa sekä validoida HHI-FI-mittaria eli tutkia, onko HHI-FI-mittari luotettava ja pätevä mittari mittaamaan toivon tasoa. Osallistuminen on tärkeää, koska tulosten avulla voidaan lisätä yhteiskunnallisesti tietoa mielenterveyden häiriötä sairastavien ihmisten läheisten toivosta Suomessa.

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja vastaaminen perustuu luottamuksellisuuteen. Vastausaika on 14.4.-26.5.22

Tutkimukseen pääset vastaamaan täältä.
(https://survey.tuni.fi/lime/796487?lang=fi)

Pin It on Pinterest