Maksuton ja kaikille avoin yleisötilaisuus Pälkäneen seurakuntatalolla (Onkkaalantie 75, Pälkäne) maanantaina 18.11.2019 klo 18-20.

Ei ennakkoilmoittautumista, kahvitarjoilu.

Elämässä tulee väistämättä eteen tapahtumia, joihin ei pysty itse vaikuttamaan. Tällaisia elämän kriisejä voivat olla oman toimintakyvyn heikentyminen, sairaudet sekä läheisen sairastuminen tai kuolema. Arjessa tulee usein eteen myös pieniä haasteita, jotka voivat vaikuttaa mielialaan negatiivisesti. Omista tai läheisten kriiseistä huolimatta on mahdollista elää oman näköistä täysipainoista elämää. Toivon merkitys on suuri. Toivo on yksi mielen hyvinvoinnin keskeisiä kokemuksia. Toivo ilmaisee luottamusta ja odotusta siihen, että jotain suotuisaa tapahtuu. Tilanteen hyväksyminen, myönteisten asioiden löytäminen ja mahdollisuuksien näkeminen auttavat jaksamaan.

Positiivinen mielenterveys on voimavara ja olennainen osa terveyttämme ja hyvinvointiamme. Se on myös tärkeä yksilön toimintakyvyn kannalta. Positiivisen mielenterveyden näkökulmasta korostuvat ihmisen psyykkiset voimavarat (esimerkiksi taito kohdata vastoinkäymisiä), vaikuttamismahdollisuudet omaan elämään, toiveikkuus ja elämänhallinnan tunne, tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden olemassaolo sekä myönteinen käsitys omasta itsestä ja omista kehittymismahdollisuuksista.

Vahvistamalla omaa positiivista mielenterveyttä on mahdollista elää itselleen mielekästä elämää sairaudesta tai läheisen sairaudesta huolimatta.

Puhujina psykiatrian dosentti Klaus Lehtinen ja positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen erikoistunut kokemusasiantuntija.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta kaikille avoimeen maksuttomaan yleisötilaisuuteen!

Pin It on Pinterest