Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän sekä Tampereen päivän kunniaksi Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry pitää avoimien ovien päivän maanantaina 1.10. klo 13–17.

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää vietetään jo kolmannen kerran 1.10.2018 sisäministeriön suosituksesta. Kansalaisvaikuttajana Miina Sillanpää näki yhdistystoiminnan, eri tahojen välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkittävinä kanavina tärkeinä pitämiensä asioiden ajamiseen. Miina otti aktiivisesti kantaa ja pyrki vaikuttamaan epäkohtiin yhteistyössä yli puoluerajojen. Hän sopiikin erinomaisesti kansalaisvaikuttamisen keulakuvaksi.

Päivän tarkoituksena on nostaa esille vaikuttamisen mahdollisuuksia yhdistyksemme kautta: millaisia asioita olemme ajaneet ja saaneet aikaiseksi vaikuttamistyön avulla? Haluamme myös kuulla, millaisiin asioihin jatkossa pitää vaikuttaa, jotta mielenterveysomaisten ja heidän läheistensä yhteiskunnallinen asema paranee. Tilaisuuteen kutsutaan keskustelemaan myös paikallisia päättäjiä

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan ja ideoimaan yhdessä!

Pin It on Pinterest