”Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.”

Tuo lainaus on otettu vaalit.fi-sivustolta, jossa kerrotaan tarkemmin aluevaaleista. Näissä vaaleissa äänestämällä vaikutat siihen, ketkä tekevät mm. mielenterveyspalveluihin liittyviä päätöksiä hyvinvointialueellasi.

FinFami aluevaaleissa

FinFamin keskusliitto on koonnut sivuilleen tietopaketin siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä mielenterveys- ja päihdeomaisille näissä vaaleissa: finfami.fi/aluevaalit-2022/

Lapset ja perheet

Suomen Unicef on koonnut nettisivuilleen listan, joka kannustaa ottamaan huomioon ehdokasta valitessa lasten ja perheiden tilanteen. ”Aluevaalit koskettavat lähes miljoonaa Suomessa asuvaa lasta. Hyvinvointialueet vastaavat alueellaan kaikista lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluista, esimerkiksi kouluterveydenhuollosta, mielenterveyspalveluista, perheiden arjen tukipalveluista ja lastensuojelusta.”

Tämän lisäksi sinne on koottu esimerkkejä, joissa lasten ja nuorten terveyspalvelut eivät toimi vielä riittävän hyvin.

Kannattaa tutustua Unicefin tekemään koontiin ja selvittää ennen äänestämistä, mitä ehdokkaat näistä aiheista ajattelevat. Äänestämällä aluevaaleissa voit vaikuttaa myös lasten ja perheiden tilanteeseen.

https://www.unicef.fi/aluevaalit/

Pin It on Pinterest